Torstai, 27. heinäkuu 2017
Heidi

Ammatillinen osaaminen – työntekijän työkalulaatikko

16.12.201608:24
  • kuva Kirsi Rintala 
  • kuva Kirsi Rintala 

Opiskelen Mikkelin ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan johtamista ja kehittämistä. Opinnäytetyöni teen omaan organisaatiooni, ja se käsittelee henkilöstön osaamisen kartoittamista henkilöstöjohtamisen tueksi viidessä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Osaamisen kartoittaminen on merkityksellistä niin työnantajan kuin työntekijän taholta suunniteltaessa osaamisen kehittämistä.

Kaikessa johtamiseen liittyvässä kirjallisuudessa painotetaan henkilöstöä voimavarana – onhan henkilöstö jokaisen organisaation tärkein työkalu, tuloksellisen työn perusta. Osaava ja kouluttautunut henkilöstö on organisaatiolle monin tavoin tärkeä kilpailutekijä. Henkilöstön ajantasainen osaaminen auttaa organisaatiota menestymään alati muuttuvassa maailmassa. Nykyään ei taida olla edes sellaista alaa, jossa ei ole jatkuvaa muutosta ja jossa ei tarvita lisäkoulutusta. Teknologia on kehittynyt, digitalisaatio on tullut osaksi lähes jokaista ammattia, työtavat ja työvälineet ovat muuttuneet sekä kehittyneet viime vuosina huimaa vauhtia.

Osaamisen kartoittaminen ja osaamisen kehittäminen ovat monin tavoin yhteydessä toisiinsa. Ensin on aloitettava toisesta eli osaamisen kartoittamisesta, että päästään toiseen eli osaamisen kehittämiseen. Kehittämiseen taasen liittyy osaamisen ylläpitäminen, osaamisen ajantasaisuus. Kenen sitten on vastuu pitää osaamista yllä? Vastaus on lyhyt, mutta sitäkin vastuuttavampi. Oman osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on pääsääntöisesti jokaisen meidän itsemme vastuulla. Osa vastuusta on myös työnantajan, tuleehan henkilöstön osaaminen myös työnantajan käyttöön. Vuoden 2014 alussa on astunut voimaan lakimuutos ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja koulutuskorvauksesta julkishallinnossa. Lakiin on kirjattu työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpidon ja päivittämisen tuki työnantajan taholta. Kun organisaatiossa panostetaan ja luodaan mahdollisuudet kehittymiselle ja kouluttautumiselle, luodaan varmuutta työntekijöille oman työn tekemiseen, panostetaan urasuunnitteluun sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen. Samalla varmistetaan osaava henkilöstö, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Yhteistyössä saavutetaan win-win-tilanne – molemmat tahot hyötyvät tilanteesta.

Osaamisen kartoittamisella ja kehittämisellä saavutetaan työkalut työssä menestymiseen, työntekijöille ja organisaatiolle saadaan ajantasaista tietoa työstä, henkilöstön tämän hetken osaamisesta ja tehtävistä, tietoa kehittämisestä, asemasta organisaatiossa ja tarvittavien palvelujen tuottamisen mahdollistamista asiakaskunnalle. Näillä asioilla on myös merkitystä johtamiseen, työssä viihtymiseen, työhyvinvointiin sekä henkilöstötyytyväisyyteen. Ei yhtään pieniä juttuja, vaan toisiinsa merkityksellisesti vaikuttavia asioita, vai mitä?

Itse ajattelen osaamisen kehittämistä kuin sijoittaisin itseeni. Se on minun kilpailuvalttini muuttuvassa yhteiskunnassa nyt sekä tulevaisuuden työmarkkinoilla! Vaikka työskentelen tälläkin hetkellä esimiehenä, koen, että myös minulla on velvollisuus ja vastuu kehittää sekä täydentää omaa ammattitaitoani ja ammatillista osaamistani! Omalla esimerkilläni olen myös mallina työntekijöille ja kannustan myös heitä kehittämään omaa osaamistaan.

Mielestäni osaamisen kehittämiseen liittyvät myös asenteet ja motivaatio. Käyttäytymistieteistä tutun mallin mukaan käyttäytymistä ohjaavat ulkoiset motivaatiot (esim. raha) ja sisäiset motivaatiot, jotka lähtevät yksilöstä itsestään. Tällaisia ovat muun muassa henkilökohtaiset kehitysmahdollisuudet, työn kiinnostavuus ja haasteellisuus. Palkitsemiskulttuuria voidaan kehittää rahalliseen suuntaan, mutta henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia tukevat toiminnat osaltaan sitouttavat pitkäkestoisempaan tulokseen. Asennetta ja motivaatiota voidaan lisätä antamalla tilaa kehittymiselle ja toimimalla valmentavassa organisaatiokulttuurissa. Työntekijöille on luotava työssä edellytykset kokea olevansa tärkeä osa tätä toimintakulttuuria ja mahdollisuus saada tunnustusta sekä palautetta työstään. Oikealla asenteella ja avoimuudella uutta kohtaan pärjää mielestäni myös aika pitkälle työelämässä!

Erilaisissa koulutuksissa on mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja saada erilaisia näkökulmia asioihin. Vaikka siihen käyttäisi muutaman hetken ajastaan, se riittää! Jokainen omien mahdollisuuksien mukaan, sille varatulle ajalla ja tavalla, joka sillä hetkellä on mahdollista! Oletko sinä valmis ottamaan askeleen kohti osaavampaa huomista – mitä sinun työkalulaatikkosi sisältää? Ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämisen tielle saattelen seuraavan lainauksen mukaisesti:

”Sen, mitä pystyt unelmoimaan, pystyt myös tekemään.”

- Walt Disney -

 

Kirsi Rintala
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisää uusi kommentti

Tuoreimmat uutiset

Blogisti

Kirjoittajat opiskelevat tai opettavat Mikkelin ammattikorkeakoulussa. He välittävät paikallisten ja muualta muuttaneiden nuorten kokemuksia opiskelusta, opiskelupaikkakunnasta ja nuorten elämästä yleensäkin.

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä