Lauantai, 29. heinäkuu 2017
Olavi, Olli

Kerätään yhdessä vesinäytteet

25.04.201308:40

Ely-keskuksen asiantuntijat Juho Kotanen, Pertti Manninen ja Anne Petäjä-Ronkainen kirjoittivat (LS 17.3.) vesien hitaasta puhdistumisesta.
Asiasta on helppo olla samaa mieltä, kun ajatellaan nykyistä valvontaa, jossa valvojina toimivat lupien antajat. Vaikeaahan se on mennä sanomaan, että tulipahan tehtyä virheitä, kun nuokin lahdet kasvavat umpeen.
Toiminnanharjoittajan vastuulle sysätyssä valvonnassa piilee vaara, että taloudellisten arvojen tullessa kyseeseen koetetaan selviytyä tilanteesta pienin kustannuksin. Kaivos- ja turveteollisuus ovat hyviä esimerkkejä omavalvonnan toteutumisesta.
Maatalouden osalta ympäristölupien antamisen jälkeen valitettavasti tarkkailuvelvoitetta ei ole.

Yhteiskunnan vesiensuojelulle ja tutkinnalle osoittamat varat ovat olemattomat, jonka lisäksi valvontaa ohjailee tuottavuusajattelu. Saastuttamisesta huolimatta sallitaan toimia puuttumatta toimintaan joka tuottaa yhteiskunnalle. Esimerkkeinä valvonnan tehottomuudesta kaivos-, turve- sekä maa-ja metsätalous pahimpina vesien pilaajina.
Vesien tilan parantamiseksi tarvitaan tekoja, pelkästään lehtien ja vastustuspalstojen sivuilla kirjoittelu ei tuota hetkessä tulosta. Tarvitaan yhteistyötä valvovien tahojen kanssa, mutta tarvitaan myös sitä yleistä mielipidettä muokkaamaan valvovien tahojen ja lainsäätäjien mielipiteitä.

Koti- ja mökkijärviemme pelastamiseksi tarvitaan kalastuskuntien, kyläyhteisöjen, yhdistysten, ranta-ja mökkiasukkaiden yhteistyötä. Tarvitaan ympäristön tilasta huolestuneiden osallistumista tekoihin.
Yhtenä toimintamuotona näkisin aktiivitahojen järjestäytymisen, jotka aktivoisivat vesistöjen käyttäjiä keräämään alueeltaan pieniä ryhmiä tutkituttamaan vesien tilaa.
Tarvitaan näytteiden ottajia toimittamaan näytteet tutkittaviksi ja tulosten kerääjiä toimittamaan tulokset valvoville tahoille tiedoksi.

Neljän–viiden mökkiasukkaan ryhmä selviää kahdellakymmenellä eurolla per osallistuja kolmesta tärkeimmästä eli fosforin, typen ja humuksen näytteiden tutkimuksesta. Samalla saadaan tietoa muutaman sadan metrin alueelta vesialuetta kuormittavista tekijöistä, eikä koko järveä tarvitse tutkia, vain kuormituspisteet.
Tällaisten yhteenliittymien myötä järviemme kuormituspisteet olisi helposti tutkittavissa pienin kustannuksin.
Tämän lisäksi tutkittu tieto velvoittaisi valvovia ja lainsäätäjätahoja kiinnittämään huomiota haittatilanteisiin, joskin tämä yhteiskunnassamme tapahtuisi vasta yleisen mielipiteen sitä vaatiessa.

Tulosten myötä tarvitaan toimia epäkohtien poistamiseksi, muuten vesiemme tila ei muutu muuhun kuin huonompaan suuntaan. Kiitettävää löytyy aloitetuista hoitokalastuksista ja näkösyvyysmittauksista. Muuten toimet vesiemme tilan parantamiseksi etenevät hippiäisen askelin, joita ohjailevat yhteiskunnan taloudellisen tuottavuuden arvot.

Pauli Pajunen
Läsäkoski, Kangasniemi

Lisää uusi kommentti

Luetuimmat

Tuoreimmat uutiset

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä

Kommentoidut