Keskiviikko, 23. elokuu 2017
Signe, Varma

Lukijat: Koulun pitää opettaa kriittistä ajattelua

11.08.201709:00
6

Mikään kirjallinen tuotos, varsinkin mediasta puhuttaessa, ei ole täysin intressitöntä, historiallisesti ja sosiaalisesti arvovapaata. Jopa faktuaalinen tieto on intressien ja arvostuksien värittämää. Kuinka meidän nuoren mediasukupolven on mahdollista erottaa kaiken sen tiedon ja mielipiteiden keskeltä mahdollisimman objektiivinen vastaus kysymyksiimme? Mielestämme tämä on syytä oppia koulussa.
”Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan.” Näin sanotaan uudessa lukion opetussuunnitelmassa ja hyvä näin.
Haluaisimme kuitenkin erityisesti painottaa kohtaa aineistojen kriittisestä tulkinnasta: ”osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnaisista ja kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä”.
Vastuu opetussuunnitelman toteutumisesta on ensisijaisesti opettajalla, ja sen vuoksi on tärkeää, että opettaja kykenee perustelemaan kärkkäimmätkin mielipiteensä ja tämän lisäksi tarjoaa vaihtoehtoisia tulkintoja perusteluineen. Näin opiskelija saa parhaan mahdollisen lähtökohdan kriittisen ajattelun harjoittamiseen.
Aiheeseen liittyen myös opettajien oma objektiivisuus opetuksessa on yhä tärkeämmässä roolissa. Opettajien on pystyttävä käymään tunneilla läpi erilaisia yhteiskunnallisia aiheita, esimerkiksi ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä. Itseasiassa opettajien täytyisi nimenomaan rohkaista opiskelijoita ottamaan asioista selvää omien mielipiteidensä muodostamiseksi, sen sijaan että asettaa valmiita lauseita opiskelijoiden suuhun.
Itse olemme valitettavan usein joutunut tilanteisiin, jossa opettaja kertoo mielipiteitään absoluuttisena totuutena ja tunnin jälkeen opiskelijat ovat päätyneet käytäväkeskusteluissaan toistamaan näitä nimenomaisia lauseita muille kavereilleen, ilman että ovat itse kyseiseen asiaan tutustuneet.
Opettajan suustahan se tuli, silloin se on totta? Emme missään nimessä halua yleistää tai syyttää ketään, pointtina on vain muistuttaa, että vaikka opettaja kuinka olisi turhautunut esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä vallitsevaan poliittiseen tilanteeseen ja kertoisi sen luokalle ääneen, eivät kaikki kykene erottamaan mielipidettä faktasta.
Ja tästä juuri syystä kriittisen ajattelun opetus kouluissa onkin niin tärkeää.

Nina Kovanen
Järvi-Suomen lukiolaiset, puheenjohtaja, Mikkeli

Anna Pärnänen
Järvi-Suomen lukiolaiset, edunvalvontavastaava, Jyväskylä

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Ymmärtävätkö kirjoittajat nyt mitä itse kirjoittavat ? : " Vastuu opetussuunnitelman toteutumisesta on ensisijaisesti opettajalla, ja sen vuoksi on tärkeää, että opettaja kykenee perustelemaan kärkkäimmätkin mielipiteensä ja tämän lisäksi tarjoaa vaihtoehtoisia tulkintoja perusteluineen. " Opettaja toimii Opetushallituksen sääntöjen mukaan -miksi hänen pitäisi esittää vaihtoehtoisia asioita ? Kriittinen ajattelu on tärkeää, mutta koko pointti tässä perustuu nyt johonkin muuhun asiaan ja sitä ei kerrota artikkelissa ? Toivon, että kyseessä ei ole Vihreät-feministiväen tuputus : vapaus kaikelle, koska se on sivilisaation tuho.

Lähettänyt käyttäjä Kriittistä kesk... (kirjautumaton)
Juuri näin, että kriittistä ajattelua on opettava vai onko niin, että lapsen ja nuoren luonnostaan kriittistä ajattelua ei saa hillitä vaan sen kehittymistä on tuettava koko koulutuksen ajan. Ilman kriittistä ajatteluahan jokainen meistä on tuhoon tuomittu tiedon ja valetiedon tulvassa. Ikävää on, että aikaa kriittiselle keskustelulle oppitunneilla on liian vähän tai sitä estävät muut tekijät. Opettajan antaman tiedon kunnioitus, epätietoisuus siitä, millainen keskustelu on sallittua, tai opettajan "älä sinä auo päätäsi, kun minä opetan" -asenne näkyy opiskelijoiden käytöksessä vielä aikuisena (kolmennella asteella). Vaikka kuinka houkuttelisi opiskelijoita arvioimaan, kritisoimaan (tutkittua) tietoa ja perustelemaan näkemyksensä, kunnon keskustelun aikaan saaminen on vain silloin tällöin onnistuvaa. Opiskelijat, unohtakaa kiltteys ja hiljainen keskinäinen ihmettely ja ruvetkaa kyseenalaistamaan asioita, jotka eivät mielestänne ole hyvin perusteltuja. Monipuolinen keskustelu on opiskelun ja opetuksen parasta antia. Ja kyllä opettajatkin oppivat perustelemaan faktoilla, kun sitä jatkuvasti heiltä kysytään.

Lähettänyt käyttäjä juho-ney
Samaa mieltä ensimmäisen kirjoittajan (9.32) kanssa. Me elämme juuri nyt arvomurroksen aikaa, ja etenkin nuoret ovat tämän aikamme "normit nurin" ajattelun uhreja, koska heiltä puuttuu toisenlaisessa arvomaailmassa elämisen hyvien puolien kokemukset. Liberaali, yksilön rajatonta vapautta korostava ajattelu on nyt aikamme muotia. Meille opetetaan yhteiskunnassa, median myötävaikutuksella, ehdottomina totuuksina vihreiden ja setankaaripiirien ideologiaa, jonka uskomukset jopa opetushallistus on ottanut todesta ilman kriittistä arviointia. Monet näkevät esim. Ylen uutisoinnissa selkeää puolueellisuutta, ja samoin myös Helsingin Sanomien liberaali linja näkyy esim. uskonnon vastaisuutena. Kouluissa käy "setankaarilähettiläitä", joiden ideologiaa lasten vanhemmat eivät välttämättä hyväksyisi jos tietäisivät, mitä lapsille opetetaan.. Samoin kouluihin on tuotu feminismiä opettavaa kirjaa. -- Eräs kriittinen alue on tieteen ja uskonnon rajankäynti. Itseään fiksumpina pitävä väheksyvät uskonnon aluetta, ja pitävät tiedettä uskonnon vastakohtana. Näinhän ei ole, vaan molemmat alueet lähestyvät totuutta omista lähtökohdistaan, ja näin myös tarvitsevat toisiaan.. Tiede ei ole missään kumonnut uskontoa, eikä sitä kumoa edes usko evoluutioon, sillä on valtavat määrät tiedemiehiä jotka näkevät että Jumalan luomistyö voi näyttäytyy ikäänkuin evoluutiona. Taustalla on kuitenkin sellaista tarkoitushakuisuutta, päämääärähakuisuutta ja suunnittelua, jota tieteen menetelmät eivät tavoita. Filosofian opetus on myös tärkeää ja sen tulisi korostaa myös tieteen rajallisuuden myöntämistä. Kaikki elämää koskevat suurimmat ja syvimmät kysymykset ovat tieteen mahdollisuuksien ulottumattomissa. Näin totesi joitain vuosia sitten esim. ydinfyysikko K.V.Laurikainen, eikä tähän tosiasiaan ole tähän päivään mennessä tullut muutosta.

Lähettänyt käyttäjä Samaa rakkautta (kirjautumaton)
Asiaa. Itse olen erittäin huolestunut siitä, että opettajien joukossa saattaa olla esim. erään presidenttiehdokkaan kaltaisia henkilöitä, puhumattakaan siitä, että joku saarnaisi rakkautta vastaan ja ajaisi pahimmillaan nuoria masennukseen ja pahempaankin tuomitsemalla ja eheytysyrityksillään.

Lähettänyt käyttäjä Jorma Myyryläinen
Olen Kovasen ja Pärnäsen kanssa ihan samaa mieltä. Koulukkaille on nimen omaan opetettava kriittistä ajattelua. Opettajien on omista mielipiteistään huolimatta pystyttävä tarjoamaan opetettavilleen välineitä kriittisesti muodostaa omat käsityksensä. Se tarkoittaa nimen omaan toisaalta tieteellisesti kestävällä tavalla todennettavissa olevien faktojen opettamista mutta myös oman ajattelun menetelmien opettamista. Meidän kannattaa olla ylpeitä kun lukiolaisten edunvalvontajärjestössä on noin selvästi ajattelevia ihmisiä. Spes futuri!

Lähettänyt käyttäjä Cucco (kirjautumaton)
Mitä jos esitän kriittistä näkemystä ilmastouskonnosta? Pysyykö ilmasto ennallaan paksuntamalla talojen eristeitä, energaitodistuksilla, CO2 maksuilla, sähköautoilla. verovaroin tuetuilla propeleilla, auton päästön mittauksella kulurusmittauksen sijasta, afrikkalaiskansainvalleuksen tulossa Eurooppaan,

Lisää uusi kommentti

Luetuimmat

Tuoreimmat uutiset

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä

Kommentoidut