Sunnuntai, 23. heinäkuu 2017
Olga, Oili

Puheenvuoro: Luterilainen yhteiskuntanäkemys

18.06.201708:00
6

Muutama viikko sitten pohjoismaiden päämiehet vierailivat itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien johdosta Suomessa. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan pohjoismaiden yhteistyön ja yhteisten instituutioiden merkitys on vahvistunut viime vuosien tapahtumien vuoksi. Presidentti korosti luterilaisuuden, lukutaidon ja laillisuusaatteen merkitystä pohjoismaita yhdistävinä tekijöinä. 
Pohjoismaissa onkin onnistuneella tavalla kyetty yhdistämään kirkon ja valtion suhteet sekä laajemminkin uskonnon ja yhteiskunnan välinen yhteys.

Luterilaiseen yhteiskuntanäkemykseen liittyy ajatus Jumalan kahdesta hallintavallasta eli regimentistä. Luoja pitää huolta maailmastaan kahdella tavalla. Maallisen hallintavallan avulla Jumala lahjoittaa aineellista ja ajallista hyvää. Hengellisen regimentin avulla Jumala lahjoittaa hengellistä ja ikuista hyvää. 
Ajatus kahdesta regimentistä on luonut luterilaisissa maissa suuntaviivat kirkon ja poliittisen vallan eriytymiselle. Yhteiskunnallinen valta on eri asia kuin uskonnollinen valta. Siksi esimerkiksi julkinen hallinto, oikeuslaitos tai poliisivoimat eivät kuulu kirkolle.
”Antakaa keisarille, mikä keisarin on ja Jumalalle, mikä Jumalan on.” Tämä Jeesuksen periaate on erilainen kuin vaikkapa islamilainen ajattelu, jonka mukaan myös yhteiskunnallisen vallankäytön kuuluisi olla uskonyhteisön johtajien käsissä. Kahden regimentin oppi estää uskonnollista ja poliittista valtaa joutumasta toistensa talutusnuoraan.

Kahden hallintavallan oppia on arvosteltu siitä, että se antaisi maalliselle esivallalle vapaat kädet. Jos luterilainen kirkko keskittyy vain hengellisiin asioihin, se saattaa johtaa siihen, että kirkko sulkee silmänsä yhteiskunnan epäkohdilta ja esivallan vääryyksiltä. Tästä löytyy esimerkkejä, vaikka 1930-luvun Saksasta. Kristityiltä on unohtunut Raamatun opetus: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.”
Kahden hallintavallan oppia on kritisoitu myös siitä, että se ei enää toimi. Valtion ja kirkon lisäksi ovat toimijoiksi tulleet monet ylikansalliset yhteisöt kuten EU ja YK sekä monikansalliset yhtiöt ja markkinavoimat. Myös poliittinen todellisuus on paljon moniulotteisempi kuin aikaisemmin.
Vaikka opetusta kahdesta hallintavallasta on käytetty väärin ja yhteiskunnallinen elämä on muuttunut, sen kantavaa ideaa ei kannata heittää roskakoriin.

Maallinen ja hengellinen eivät luterilaisuudessa sulje toisiaan pois, vaan ne ovat saman todellisuuden kaksi eri ulottuvuutta. Molemmat ovat Jumalan hallinnan ja toiminnan alueita. Suuri viisaus on siinä, että ne toimivat kumpikin omalla alueellaan, mutta vuorovaikutuksessa keskenään.
Luterilainen sosiaalietiikka johtaa kirkon suhtautumaan myönteisesti esivaltaan - toimiihan se Jumalan työvälineenä. Myös kirkko on kutsuttu rakentamaan yhteiskuntaa. Samanaikaisesti sen tehtävänä on tarvittaessa toimia esivallan kriitikkona ja omatuntona. Luterilainen etiikka kysyy, onko yhteiskunta rakennettu niin, että lähimmäisen ja luomakunnan hyvä voi toteutua.

Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
" Kahden hallintavallan oppia on arvosteltu siitä, että se antaisi maalliselle esivallalle vapaat kädet. Jos luterilainen kirkko keskittyy vain hengellisiin asioihin, se saattaa johtaa siihen, että kirkko sulkee silmänsä yhteiskunnan epäkohdilta ja esivallan vääryyksiltä." Mitkä ovat näitä " vääryyksiä" ? Minun mielestäni niitä riittää kirkon taholta myös : homoparien vihkiminen, ei-suomalaisten paperittomien piilottelu vastoin lakia ja täysin vieraan uskonnon, jolle kristityt ovat "vihollisia" päästäminen näkyvästi kirkkojemme tilaisuuksiin niin, että tuota uskontoa ylistetään ja kuulutetaan tervetulleeksi ev. luterilaisiin piireihin. Kuten Irja Askola ja Kari Mäkinen tekevät. SE on vastoin seurakuntien jäsenten tahtoa ja te piispat sen tiedätte. Nyt kirkko voisi toimia, esivallan Häkkisen sanoin ; " esivallan kriitikkona", koska äänestäjät petettiin ja ohitettiin ja raha puhui hallituksen viime selkkauksessa.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Lähimmäisen ja luomakunnan toteutuminen. Seppo Häkkisen ajatus on hyvä. Yhteiskunta ja evl. srk. alueellaan ajaa asiaa jossa ihmisen hyvinvointi toimisi. Evl.srk.n papit vihittäessä tehtävään lupautuvat seuraamaan raamatun opetusta, se on Jumalan sanaa ja ainut ohjenuora elämälle. Ei ykseyden nimissä voi sallia kaikkea. Rakastakaa lähimmäistä on oikein. Oikein on myös vastustaa asioita jotka eivät ole raamatun mukaisia. Sekin on rakkautta. Jumal johdattaa maallista ja hengellistä elämää. Hän sallii kaikenlaista ikävää tapahtua ihmisen tottelemattomuuden tähden. Eikä ole ihme kun evl.srk. on monessa asiassa hakoteillä, Jumalan sallimuksesta.

Lähettänyt käyttäjä Jorma Myyryläinen
Piispa on kovin omahyväinen ja yksisilmäinen. Hän puhuu jumalastaan hyvän tuojana mutta ei käsittele ollenkaan maailman pahuutta. Paitsi vihjaamalla, että hänen kirkkonsa estäisi maallista valtaa tekemästä pahuuksiaan. Hän kuitenkin näyttää täysin unohtavan kuinka hän oikeastaan vaatii itselleen kahta ääntä: toisaalta yhteiskunnassa edustuksellisen demokratian kautta ääntä vaikuttaa maallisen vallan päätöksiin ja toisaalta jos demokraattiset päätökset ei miellytä, kirkon ääntä kumoamaan epämiellyttävät päätökset. // Kahden regiimin asemesta me tarvitsemme demokraattista kaikille yhteistä yhteiskuntaa jonka asioita hoidetaan uskonnottomasti. Niin takaamme myös kaikille erilaisille uskovaisille, m.l. luterilaiset, ja uskonnottomille parhaan mahdollisuuden elää yhdessä ja sovussa.

Lähettänyt käyttäjä Maallisen halli... (kirjautumaton)
Piispa on kovin omahyväinen ja yksisilmäinen puhuessan näin. "Luterilaiseen yhteiskuntanäkemykseen liittyy ajatus Jumalan kahdesta hallintavallasta eli regimentistä. Luoja pitää huolta maailmastaan kahdella tavalla. Maallisen hallintavallan avulla Jumala lahjoittaa aineellista ja ajallista hyvää. Hengellisen regimentin avulla Jumala lahjoittaa hengellistä ja ikuista hyvää". Linnan Tuntemattomassa sotilaassa, joku sotilas sanoi, että ei jumalaa ole, kirkko opettaa köyhiä olemaan kapitallisille nöyriä, vai miten se nyt oli. Minä kyllä uskon Jumalaan, mutta kun katsoo hallituksen viime toimia, liekö kahden hallintavallan oppi meidän kaikkien hyvää otettu huomioon?

Lähettänyt käyttäjä Maallisen halli... (kirjautumaton)
Piispa on kovin omahyväinen ja yksisilmäinen puhuessan näin. "Luterilaiseen yhteiskuntanäkemykseen liittyy ajatus Jumalan kahdesta hallintavallasta eli regimentistä. Luoja pitää huolta maailmastaan kahdella tavalla. Maallisen hallintavallan avulla Jumala lahjoittaa aineellista ja ajallista hyvää. Hengellisen regimentin avulla Jumala lahjoittaa hengellistä ja ikuista hyvää". Linnan Tuntemattomassa sotilaassa, joku sotilas sanoi, että ei jumalaa ole, kirkko opettaa köyhiä olemaan kapitallisille nöyriä, vai miten se nyt oli. Minä kyllä uskon Jumalaan, mutta kun katsoo hallituksen viime toimia, liekö kahden hallintavallan oppi meidän kaikkien hyvää otettu huomioon?

Lisää uusi kommentti

Luetuimmat

Tuoreimmat uutiset

20.07. 10:48

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä