Maanantai, 21. elokuu 2017
Soini, Veini

Puheenvuoro: Pietarinpirtistä ei saa vaieta

03.02.201710:00
298

Työskentelin Pietarinpirtin palvelutalossa sairaanhoitajana vuonna 2016. Huomasin kollegani, sairaanhoitaja Tiina Väisäsen kanssa, että Pietarinpirtin palvelutalossa rikottiin monia säädöksiä.

Myös Mikkelin kaupungin kanssa tehdystä puitesopimuksesta poikettiin usein ilman, että palvelupoikkeamista ilmoitettiin Mikkelin kaupungille. Ilmoittamatta jätettiin muun muassa asukkaiden katoamisia ja henkilöstömitoituksen minimivaatimusten rikkomisia. Lääkevirheitä ja hoitovirheitä salailtiin. Hygienia oli vajavaista.

Vaikka hoitohenkilökunta teki parhaansa, toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta olisi tarvittu reilusti lisää. Henkilöstömitoitus ja toimintakulttuuri estivät riittävän kuntouttamisen. Lääkehoidossa ja kirjaamisessa oli puutteita, ja potilasasiakirjojen tietoja pimitettiin kaupungilta.

 

Myös lupa-asiat olivat retuperällä. Iso osa työntekijöistä oli kyllä suorittanut vaadittavat lääketentit, mutta syksyllä tehdyssä tarkastuksessa selvisi, että osa luvista oli yli viisi vuotta vanhoja tai muun lääkärin kuin ylilääkärin allekirjoittamia. Pistoluvat olivat monilta hoitajilta vanhentuneita.

Kyse on asukkaiden terveydestä ja turvallisuudesta, joten toivon, että Pietarinpirtin asioista voidaan puhua jatkossa avoimesti. Psykiatrian erikoislääkäri Anneli Kajander-Koponen esitti (LS 13.1.), hyvää tarkoittaen, että henkilökunnalle annettaisiin työrauha ja mahdollisuus kehittää taloa sisältäpäin.

Työskennellessäni talossa valitettavasti ymmärsin, että muutos ei tule syntymään talon sisällä. Päätöksenteko ei ole läpinäkyvää, ja kokemuksieni mukaan henkilökunnalta lähteneet kehitysideat johtavat korkeintaan kirjallisiin varoituksiin ja irtisanomisiin.

 

Mikkelin kaupunki on tehnyt vastuullisen valinnan sijoittaessaan yli 40 asukasta yksityiseen, yhdistyksen ylläpitämään palvelutaloon. Pietarinpirtin toiminnasta vastaa Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n hallitus.

Kun palvelujen tuottaja on yhdistys, ovat hallituksen jäsenet suuressa vastuussa, myös juridisesti. Heillä tulee olla todenperäistä ja ajankohtaista tietoa palvelutalon toiminnasta. Lisäksi hallituksen jäsenten tulee olla perillä alaa koskevista laeista, asetuksista ja viranomaisten määräyksistä.

Pietarinpirtin hallituksen loppuvuonna 2016 tekemät päätökset ovat olleet perin erikoisia. Kokenut ja viisas sairaanhoitaja Tiina Väisänen irtisanottiin ilman varoituksia, ilman kuulemista, sairasloman aikana.

 

Se, mitä Mikkelin kaupunki puitesopimuksessa vaatii Pietarinpirtiltä, ei ole paljon. Sairaanhoitajaresursseja koskeva vaatimus on yksi sairaanhoitaja arkisin joko aamu- tai iltavuorossa yli kuuttakymmentä asukasta kohti.

Kotihoidon lääkäri käy talossa vain noin joka kahdeksas viikko, neljä tuntia kerrallaan. Tämä kuitenkin asettaa korkeat vaatimukset hoitohenkilökunnalle. Hoidon tarpeen arviointi ja jopa potilaan tutkiminen siirtyvät pitkälti hoitajien vastuulle.

Lääkäripalvelujen vähäisyyden huomioon ottaen puitesopimuksen vaatima sairaanhoitajamäärä on minimaalinen. Asukkaat ovat monisairaita ikäihmisiä, osin jopa hoidettavampia kuin sairaalan vuodeosastoilla.

 

Nykyään työskentelen asukasainekseltaan vastaavassa tehostetun palveluasumisen yksikössä, joka on tehnyt puitesopimuksen Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa. Karviainen vaatii yhden sairaanhoitajan kymmentä asukasta kohti. Asukkaita on 40, ja lääkäri käy talossa joka viikko. Vatimukset ovat riittävät, eivät liioitellut. Tämän rinnastuksen myötä toivon, että Mikkelin kaupunki tiukentaisi puitesopimustaan Pietarinpirtin kanssa.

 

Otimme Tiina Väisäsen kanssa ison vastuun. Yritimme kehittää taloa sisältäpäin. Puutuimme epäkohtiin, mutta seurauksena oli työpaikkakiusaamista, kirjallisia varoituksia ja puhutteluita.

Kerroimme Mikkelin kaupungin ohjauskäynnillä palvelupoikkeamista todenmukaisesti ja vastailimme aluehallintoviraston tarkastuskäynnillä kysymyksiin rehellisesti. Seuraus oli meidän kummankin työsuhteen päättyminen.

Olemme tehneet voitavamme. Pallo on nyt Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n hallituksella, Mikkelin kaupungilla, poliisilla ja Itä-Suomen aluehallintovirastolla. Tosiasioiden selvittäminen luo perustan myönteiselle kehitykselle.

 

Karoliina Harju

sairaanhoitaja, Mikkeli

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Kiitos hyvästä kirjoituksesta! Olin itsekkin aikanaan työssäoppimisjaksolla, kun opiskelin laitoshuoltajaksi, Pietarinpirtissä ja kovasti mietitytti se touhu jo silloin vuonna 2001. Opiskelijat toimivat työntekijöinä, ilman minkäänlaista ohjausta, pesuaineet olivat konepajoissa käytetäviä aineita , asukkaat olivat valittaneet huonoa oloa siivouksen jälkeen. Katsoimme aineet ja ilmoitimme opttajalle, hän tuli ja otti pois heti käytöstä sen aineen. Asukkaita karkaili kadulle. Hoitohenkilökuntaa oli silloin jo aivan liian vähän. Johtaja oli itsevaltias, ei ottanut mitään uusia ideoita meiltäkään vastaan, meillä kun on näin tehty, niin tehdään jatkossakin. Henkilökunta oli kyllä opikelijoille ystävällistä. Loppuarvosteluakaan ei kukaan talosta voinut antaa rehellisesti, kun ei meitä kahta opiskelijaa kukaan seurannut tai ohjannut eka aamuna vaan neuvottiin, missä on siivouskomerot.

Lähettänyt käyttäjä Tade (kirjautumaton)
"Partalansaari" kommenteissa tuntuu olevan katkeruutta; miksi täytyy vähätellä ja " tiinoitella" aikuisia naisia, jotka ovat ottaneet esille oikeasti henkeä uhkaavat epäkohdat? Vaikeneminen hoitajilla yleistä potkujen pelossa ja kuinkahan monta henkeä kuoleekaan sen johdosta ennenaikaisesti. Tavoitteena pitää olla mielekäs elämä, ei passiivinen eutanasia. Ja kyllä, kyllä oikeasti kokeneella hoitajalla on tietoa, taitoa ja näkemystä sekä erittäin tärkeänä osana sydäntä taistella heikompien puolesta!

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Hieno kirjoitus ja niin totta. Onneksi on vielä hoitajia, jotka uskaltavat tuoda epäkohdat esiin rakentavasti. Kirjoituksesta ei löydä katkeruutta etsimälläkään, ainoastaan rakentavan ja järkevän tavan käsitellä hoitotyötä ikäihmisten parhaaksi. Pietarinpirtin toimintaa valvovat viranomaiset : pallo on nyt teillä

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Hyvä kirjoitus enkä asiasta uutisoidun ja meneillään olevien prosessien perusteella epäile yhtään niiden todenperäisyyttä. Jos organisaatiosta kantautuu vuosien saatossa eri tahoilta negatiivisia kommentteja, lienee asiassa tutkimisen varaa. Suomessa on tuhansia palvelutaloja/ vanhainkoteja, mutta suurimmasta osasta ei kantaudu tälläisillä signaaleja. Julkisella sektorilla sopimusten valvonta ja palvelutuottajien laadun seuranta ovat lapsenkengissä. Ostetaan palvelua, mutta käytännössä kukaan ei valvo tai osaa valvoa, että sopimuksissa pysytään. Jos sopimusrikkomuksia tapahtuu, palvelun tuottaja selviää puutteista selittämällä ja lupaamalla korjata asian. Valvova virkamies taas toteaa, että asiaan puututaan ja odotetaan tilanteen korkaamista - käytännössä ei siis tapahdu mitään, korkeintaan selvitellään! Hieno asia, että AVI ja poliisi tutkivat asiaa. Toivottavasti AVIlla on sen verran asiantuntevia tarkastajia, että hoidon taso ja työolosuhteet tulevat TODELLISESTI käytyä läpi, eikä ainoastaan paperilla. Kaupungin tulee saada sopimuksensa mukaista palvelua ja ennenkaikkea palvelutalon asukkaiden tulee saada asianmukaista ja ihmisarvoista hoitoa.

Lähettänyt käyttäjä Sisseli (kirjautumaton)
Ruotsissa yksityinen kansainvälinen toimija joutui lopettamaan epäkohtien takia, joita henkilökunta vei eteenpäin eli siellä asia otettiin vakavasti, kun kyse on sentään ikäihmisistä, jotka eivät kovin herkästi itse valita ja kokevat usein vain olevansa riesaksi nuoremmille. Nämä kahden sairaanhoitajan kokemukset kerrottiin myös Tehy-lehdessä, joten täytyy ihmetellä, ettei tällaista välinpitämättömyyttä vanhustenhoidossa oteta vakavasti. Nimimerkki Partalansaari vähättelee ja oletettavasti on kirjoituksesta päätellen ulalla vanhusten hoitotyöstä, jossa ihminen on hoidettava kokonaisvaltaisesti ja siihen kuuluu myös seurata ja hoitaa ikäihmisten vointia, johon kuuluu myös oleellisena tuo lääkehoito. Toivotaan vain, että jatkossakin saadaan vanhustenhoitoon ihmisiä, joilla on vastuu työstään kuten tämä kirjoittaja ja hänen kollegansa.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Mielestäni osoittaa hieman kyseenalaista journalistista tapaa julkaista tässä vaiheessa lukijoiden kirjoituksia Pietarinpirtistä sekä puolesta että vastaan. Pietarinpirtti on tällä hetkellä aluehallintoviraston ja Valviran tarkastelun kohteena, mutta mitään tuloksia ei ole vielä julkaistu. Minusta kirjoitusten julkaiseminen on järkyttävää kohtelua, jopa niiden ihmisten kiusaamista, jotka työskentelevät talossa ja yrittävät tehdä parhaansa. Arvosteluhan ei kohdistu pelkästään johtajaan, vaan nyt parjataan lääkäreitä, työntekijöitä, yhdistyksen hallitusta jne. Tuntuu siltä, että talossa on ollut vain kaksi ammattitaitoista työntekijää, jotka ovat joko irtisanottu tai irtisanoutuneet. Vaikka Suomessa on sananvapaus ja kirjoitukset ovat tulleet lukijoilta, pitäisi toimituksen kuitenkin käyttää erittäin tarkkaa seulaa julkaistessaan mielipiteitä. Jos oikeasti halutaan vanhusten parasta Pietarinpirtissä, on henkilökunnalle annettava työrauha. Sitä ei kuitenkaan tueta ammattihenkilöstöä herjaavilla mielipidekirjoituksilla. Arvostelujen aika on sen jälkeen, kun asiasta on otettu selvää ja tutkittu, mitä on mennyt pieleen. Ja onko oikeasti mennytkään.

Lähettänyt käyttäjä taxman (kirjautumaton)
Toimintakulttuurissa ei ole kehumista vanhustenhoidossa suomessa. Jos joku laitos tai palvelutalo katsoo ettei asioissa ole korjattavaa, niin juuri niissä on. On hyvä että huonoja käytäntöjä ei jatketa. Hoidossa on henkilöstön motivaatiolla suuri merkitys. Soveltuvuus hoitoalalle tulee selvittää tarkasti. Muutos lähtee esimiestyöstä ja valvonnasta. Vastuukysymykset olisi laitettava sopimuspaperille selkeästi.

Sivut

Lisää uusi kommentti

Luetuimmat

Tuoreimmat uutiset

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä

Kommentoidut