Maanantai, 21. elokuu 2017
Soini, Veini

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/99) 10§)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kaakon Viestintä Oy ( Länsi-Savo / Itä-Savo )

Y-tunnus: 2628727-3 

Postiosoite:  PL 6, 50101 Mikkeli

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Tero Kumela

Yhteystiedot: PL 6, 50101 Mikkeli

Puhelin: 015- 350 3500

Email: tero.kumela@kaakonviestinta.fi

 

3. Rekisterin nimi

Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

4.1 Henkilötietolain 8 § mukaiset yleiset edellytykset, esim:

● asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen
● palvelun toteuttaminen
● asiakastapahtumien varmentaminen
● rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
● Länsi-Savo –konsernin ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, hallinta, laskuttaminen, myynti ja tuotteiden tai palvelujen markkinointi
asiakaskirjeet ja tiedotteet
● asiakaskyselyt sekä asiakasinformaation kerääminen
● markkinointi
● analysointi ja tilastointi

5. Rekisterin tietosisältö

● Yhteystiedot, joita ovat nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet
● rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
● Ikä ja sukupuoli
● Asiakkaan mahdollisesti antamat profiilitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. arvonta- ja kilpailuvastaukset, reklamaatiotiedot, kiinnostustiedot sekä muut asiakkaan luovuttamat tiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot (esim. tunnistamistiedot)
● Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
● Mahdollinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
● Asiakkaan mahdollisesti ilmoittamat tarjontaestotiedot
● Rekisteröidyistä tiedoista nimi, arvo tai ammatti, sukupuoli, ikä, yhteystiedot sekä henkilöön liittyvä muu tunnistetieto voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointitarkoituksiin myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

6. Tietojen lähde

● Asiakkaan oma ilmoitus (internetin kautta, sähköpostilla, puhelimella, palautuskortilla tai muulla vastaavalla tavalla)
● Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
● VRK/Väestötietojärjestelmä ja puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekisterit sekä muut vastaavat julkiset ja yksityiset rekisterit
● Asiakkaalta saatavat tiedot Länsi-Savo –konsernin yhtiöiden palveluja käytettäessä
● Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämä ns. Robinson-rekisteri

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

● Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti
● Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin ja kyselyihin
● Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin tarkastus ja kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on kerran vuodessa henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa maksutta häntä koskevat Länsi-Savo –konsernin rekistereissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella: Kaakon Viestintä Oy, Tilaaja- ja Eturivirekisteri, PL 101, Olavinkatu 60, 57101 Savonlinna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää kirjeen edellä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai soittaa asiakaspalveluumme.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä

Kommentoidut