Keskiviikko, 23. elokuu 2017
Signe, Varma

Avi huomautti Pietarinpirttiä useista laiminlyönneistä — Yhdistys harkitsee oikeustoimia

20.07.201706:30
72
  • Pietarin pirtti

    Avin nyt antamassa päätöksessä ei oteta kantaa Pietarinpirtissä mahdollisesti tapahtuneisiin lääkepoikkeamiin. Niiden tutkinta on vielä kesken. Kuva: Taru Hokkanen

Pietarinpirtti sai Itä-Suomen Aluehallintovirastolta (Avi) huomauksia ja määräyksiä useista laiminlyönneistä. Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n vanhusten tehostettua palveluasumista tarjoava Pietarinpirtti on ollut Avin valvonnassa syksystä 2016 saakka.

Virasto aloitti valvontamenettelyn, kun Etelä-Savon terveyspalvelut (Essote) ilmoitti yksikön toiminnassa ilmenneen selvittämistä vaativia puutteita. Lisäksi Aviin oli tullut useilta eri henkilöiltä ilmoituksia asiakkaiden hoidon ja huolenpidon puutteista.
Menettelyn aikana virasto teki useita valvontakäyntejä, myös ennalta ilmoittamattomia. Jotkut käynneistä toteutettiin yhdessä Essoten kanssa.     

Ylitarkastaja Satu Syrjälän mukaan vakavuudeltaan vastaavia päätöksiä virastossa ei tehdä joka vuosikaan. Myös valvontamenettelyn kesto on ollut poikkeuksellisen pitkä. 
—  Tavallisesti yksiköt saavat ohjauksen ja valvonnan kohteena olevat epäkohdat korjatuksi nopeammin.

Pietarinpirtti määrättiin päivittämään omavalvontasuunnitelmansa ja ryhtymään välittömästi suunnitelman edellyttämiin toimenpiteisiin.
—  Omavalvontasuunnitelma on tehtävä yhdessä henkilöstön kanssa. Näin ei ole Pietarinpirtissä menetelty.
Tarkastuksissa havaittiin myös, ettei koko henkilöstö tunne suunnitelmaa.
— Hyvä hoito ei voi perustua pelkästään ulkopuolisten tekemiin tarkastuksiin.

Pietarinpirtin vastuuhenkilö on valvontaprosessin aikana vaihtunut. Aikaisempi johtaja Raija Lind on heinäkuun alussa jäänyt lomalle, ja hän jää sen jälkeen eläkkeelle. 

Johtajan sijaisena ja vastuuhenkilönä toimivalla Mervi Piispalla on Avin mukaan lainsäädännön edellyttämä koulutus, mutta yhdistys määrättiin nimeämään myös vastuuhenkilön sijaiseksi sellainen työntekijä, jolla on vaadittava koulutus. 

Syrjälän mukaan päätöksessä ei ollut enää tarpeen puuttua laitoksessa tapahtuneisiin karkailuihin, koska kulunvalvonta on saatu valvontamenettelyn aikana toimivaksi. 

Henkilökuntaluetteloissa olleista epäselvyyksistä huolimatta Avilla ei ole huomautettavaa henkilöstömitoituksesta tai -rakenteesta, koska ne osoittautuivat valvontakäynneillä asianmukaisiksi.

Avin nyt antamassa päätöksessä ei oteta kantaa hoidossa mahdollisesti tapahtuneisiin lääkepoikkeamiin. Niiden tutkinta kuuluu Avissa terveydenhuollon asiantuntijoille ja tutkinta on niiden osalta kesken.

Syrjälän mukaan seuraavaksi Avi valvoo määräysten toteuttamista ja Pietarinpirtti velvoitetaan tekemään selvitys parannustoimenpiteistä. Jos vaadittuja toimia ei tehdä, Avilla on mahdollisuus asettaa uhkasakko. Mikäli uhkasakkokaan ei toimi, virasto voi perua yksikön toimiluvan.
 

Yhdistys harkitsee
oikeustoimia ja
valituksia

Mikkelin vanhainkotiyhdistyksen puheenjohtajan Leena Penttisen mukaan yhdistyksen hallitus käy Avin päätöksen tarkasti läpi ja tarvittaessa tekee siitä valituksen hallinto-oikeuteen.

 
Penttinen ei hyväksy Avin tulkintaa siitä, että yksikön vastuuhenkilön sijaiseksi nimetyn koulutus ei täyttäisi lain ehtoja. 
— Olemme tarkistaneet sosiaali- ja terveysministeriöstä, että vastuuhenkilön sijaisella voi olla muukin kuin ammattikorkeakoulututkinto. Yhdistyksen nimeämällä sijaisella on lähihoitajan koulutus ja kaupallinen koulutus sekä 16 vuoden johtajan sijaisena toimimisesta ja 30 vuoden kokemus alalta. 

Penttinen on myös tyytymätön Avin menettelyyn päätösten julkistamisessa. Hän ei kertomansa mukaan ollut saanut päätöstä ennen asiasta kertovan tiedotteen julkistamista keskiviikkoaamuna. 
— Samoin Avi menetteli työsuojelutarkastuksen päätösten julkistamisessa. Tulemme tekemään tästäkin oikeusasiamiehelle kantelun. 

Essote on Penttisen mielestä menetellyt sopimuksen vastaisesti ottamalla sopimussanktiot käyttöön yksipuolisesti neuvottelematta.
— Jos emme saa Essoten kanssa neuvottelemalla sopua, pitää selvittää tulkinta raastuvanoikeudessa.

Essoten johtajan Risto Kortelaisen mukaan sanktiota käsiteltiin tammikuussa pidetyssä kokouksessa. Paikalle oli kutsuttu hallituksen jäsenet, ja kerrottu tilanteesta.

Penttisen mielestä tammikuussa ei ollut kysymys sopimuksen tarkoittamasta neuvottelusta ja  ensimmäinen varsinainen neuvottelu käytiin vasta 19. kesäkuuta.  

Johtaja Raija Lindin eläkkeelle jääminen ei Penttisen mukaan johdu valvontamenettelyn eikä työsuojelutarkastuksen nostattamasta kohusta.
— Hän oli jo aikaisemmin suunnitellut jäävänsä eläkkeelle tämän kesäloman jälkeen.
Epäkohdista ilmoituksen tehneitä sairaanhoitajia vastaan yhdistys on valmistemassa oikeuskanteita. Toinen ilmoituksen tehneistä työntekijöistä irtisanottiin ja toinen erosi itse. Penttinen sanoo irtisanomisen johtuneen muista syistä kuin ilmoituksen tekemisestä. 
— Irtisanomisprosessin aloittamisen aikaan yhdistyksellä ei ole ollut tietoa Aviin tehdyistä ilmoituksista.   
 

Essote vaatii
näyttöjä puutteiden
korjaamisesta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan Risto Kortelaisen mukaan pallo on nyt Pietarinpirtillä.
— Yhdistyksen on luotettavasti selvitettävä, mihin toimiin se ryhtyy Avin päätöksessä mainittujen epäkohtien korjaamiseksi. 
Kortelaisen mukaan omavalvonta on saatava yksikössä toimimaan.
— Ei siellä voida koko ajan olla tarkastuksia tekemässä. 

Valvontamenettelyn aikana Essote ei ole ohjannut asiakkaita Pietarinpirtille eikä edelleenkään ohjaa. Sopimuksen mukaiset sanktiot annettiin yhdistyksen hallitukselle pidetyn kokouksen jälkeen. Pietarinpirtti on maksanut sanktiot.  

Puitesopimuksen kilpailutus on meneillään. Kortelainen ei halua ennakoida, miten mahdolliseen Pietarinpirtin tarjoukseen suhtauduttaisiin.
Essoten johtava lakimies Markus Hämäläinen ei ota kantaa suoraan Pietarinpirtin tapaukseen, mutta muistuttaa hankintalain mukaan olevan mahdollista sulkea joku toimittaja pois kilpailutuksesta. Perusteena harkinnanvaraiseen poissulkemiseen voi olla esimerkiksi tarjouksentekijän aiemmat sopimusrikkeet.
Avin nyt antamassa päätöksessä ei oteta kantaa Pietarinpirtissä mahdollisesti tapahtuneisiin lääkepoikkeamiin. Niiden tutkinta on vielä kesken.

Juttua korjattu 20.7. kello 10.40. Leena Penttisen haastattelusitaatti korjattiin muotoon: "Yhdistyksen nimeämällä sijaisella on lähihoitajan koulutus ja kaupallinen koulutus sekä 16 vuoden johtajan sijaisena toimimisesta ja 30 vuoden kokemus alalta." Varhaisemmassa versiossa kirjoitettiin sijaisella olevan 16 vuoden kokemus alalta.

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Eipä ole vanhainkotiyhdistyksen puheenjohtaja kovin tarkkaan ottanut selvää siitä, että millainen tausta ja kokemus pitää palvelutalon johtajalla olla. Ei käy pelkästään lähihoitaja..johan minäkin voisin hakea!! Mutta tuntien talon tavat ja tietäen vanhan johtajan vetelevän naruista taustalla en ikinä palaisi kyseiseen paikkaan töihin! Vaan kyllä se on sairaanhoitajan koulutus oltava sanokoon puheenjohtaja mitä hyvänsä! Nyt vain on heillä kiire saada joku talon sisältä johtoon ja näin meno jatkuisi samana..nyt Essote tiukkana ja valvonta vielä tiukemmaksi Pietarinpirtin kohdalla!

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Avi teki järeän päätöksen ja mitä tekee Mikkelin vanhainkotiyhdistys ry? Harkitsee oikeustoimia sinne sun tänne. Pietarinpirtin maine ei näin parane eikä epäkohdat tule korjatuksi. Surullista, että hallitus on täysin kykenemätön myöntämään virheensä. Tämä on vain pintaa, talo on edelleen Avin tutkinnassa ja lisää tulee

Lähettänyt käyttäjä Hoitsu hoo (kirjautumaton)
" Pietarinpirtin vastuuhenkilö on valvontaprosessin aikana vaihtunut. Aikaisempi johtaja Raija Lind on heinäkuun alussa jäänyt lomalle, ja hän jää sen jälkeen eläkkeelle. " Noinko vain livistää vastuustaan ? Ja on varsin outoa, että kun paikkaan on tullut vakavia huomautuksia AVI lta, niin yhdistyksen vastuuhenkilöt, JOTKA OVAT YHTÄLAILLA VASTUUSSA, aikovat tehdä valituksen niistä. Missä yhdistyksen henkilöiden moraali ????? Miten me uskallamme luottaa siihen, että kun uusi sote joskus valmistuu, niin emme itse joudu tällaiseen paikkaan, missä laiminlyödään ihmisarvoakin näköjään.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Missään muualla, esim.essotessa ei lähihoitajan tutkinnolla voi toimia johtotehtävissä, eikä edes sijaistaa niitä. Ei myöskään pelkällä saoraanhoitajan tutkinnolla. Ettei vain ois tässäkin tapauksessa ollut kyseessä joku johtajan "hoviin" kuuluva henkilö. Sairasta meininkiä kaikkinensa- ja se on ollut yleisesti tiedossa jo vuosikausia.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Leena Penttinen, oler vastuussa talon toiminnasta ja tuolla avin,essoten ja hoitajien syyttelyllä kaadat koko talon? Oisko aika nyt katsoa eteenpäin, vakuuttaa että hallituksena teette kaikkenne että talon toiminta on turvallista asukkaille? Muut hallituksen jäsenet, mikä teidän mielipide, olette myös vastuussa ja oletteko myös sitä mieltä että kaikki muut väärässä ja mitään aihetta ei ole huomauksiin ja sanktioihin?

Lähettänyt käyttäjä Muinaisjäänne (kirjautumaton)
Raastuvanoikeuksia ei ole Suomessa ollut vuoden 1993 uudistuksen jälkeen. Sinne viime vuosituhannelle on tainnut jäädä moni muukin tähän juttuun liittyvä osallinen!

Lähettänyt käyttäjä Ei ikinä sinne (kirjautumaton)
Juuri tuollaisten Leena Penttisten ja Raija Lindien takia mikään ei toimi vanhusten puolella eikä mitään parannuksia tule,kun yhtään virhettä ei tunnusteta!!Onneksi koko Mikkeli nyt tietää minkälainen paikka on Pietarinpirtti ja miten siellä asioita hoidellaan!!Olen päättänyt että omat vanhukset hoitoon kaikkiin muihin paikkoihin,mutta ei tuohon pesään ja mieluimmin vaikka Hirvensalmelle!!Se on selvä että se vähäinenkin maine on tuolta paikalta mennyt pitkäksi aikaa!!

Sivut

Lisää uusi kommentti

Luetuimmat

Tuoreimmat uutiset

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä

Kommentoidut