Perjantai, 18. elokuu 2017
Leevi

Kaavassa varataan tilat turpeennostolle ja tilaa vievän kaupan suuryksiköille

03.02.201609:59
19
  • Vapon Lintusuo

    Etelä-Savossa energiakäytössä olevia turvesoita tyhjenee vahvuudesta noin 80 hehtaaria vuodessa. Tilalle pitäisi saada uusia.

Etelä-Savon maakuntaliitto on laittanut 2. vaihemaakuntakaavan eli ns. luonnonvaramaakuntakaavan luonnoksen nähtäville. Suurimmat muutokset koskevat turvetuotantoa ja kaupan aluevarauksia.

Uutta on turvetuotantoon soveltuvien soiden merkitseminen. Niitä on kaavaluonnoksessa 14, pääosin Pieksämäellä ja Juvalla.

Tähän asti maakuntakaavassa on mainittu ympäristöluvitetut turvealueet. Nyt osoitetaan potentiaali.
– Tuotantotarve olisi 1 400 hehtaarin luokkaa. Näillä alueilla voitaisiin vastata maakunnan tarpeeseen eikä turvetta tarvitsisi energiaksi tuoda, havainnollistaa aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen.

Luonnoksessa on seitsemän kaupan keskittymää. Ne ovat Juvan Vehmaa, Mikkelin Karikko ja Visulahti, Savonlinnan Laitaatsilta ja Nojanmaa, Pertunmaan Kuortti ja Pieksämäen Länsiväylä.

Kaikille määritellään kaavassa enimmäisrakennusoikeus. Samoin määritellään myös eri taajamien seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön alaraja. Pienempiä yksiköitä voi kunta toteuttaa ilman maakuntakaavan erityismerkintöjä. Yleinen suuryksikön alaraja olisi 3 000 kerrosneliömetriä.

Kaava pyrkii turvaamaan sen, että tarpeelliseksi katsotut isot rakentamistarpeet pystytään ottamaan vastaan.

Huomautusten ja kuulemisten perusteella korjattu kaavaehdotus tulee toiseen kuulemiseen keväällä ja kaava valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä.

Ympäristöministeriön vahvistusta ei tälle kaavalle enää tarvita. Uuden lain mukaan valtuuston sana riittää.

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Heimo Hokkanen (kirjautumaton)
Olisiko katse kuitenkin käännettävä pois turpeesta metsänraivaukseen ja sen myötä lisääntyvään hakkeen ja pelletin polttoon. Se osataan. Metsänraivaus turvaa tulevaisuudessa tukkipuita, turvesuot lisäävät pilalle saastuneita järviä. Turvetuotannon pilaamia vesistöjä on jo riittävästi. Suot ovat hyviä hiilidioksidin sitojia.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Nyt on aika toimia kakkien, joilla on rantaa kaavassa osoitettujen turvetuotantoalueiden alapuolisilla vesillä. Turvetuotannon vaikutukset ovat AINA alapuolisen vedenlaatua huonontavia. Siis IHAN AINA, huolimatta imeytys- ja puhdistustavasta. Ja erityisesti nykyään, kun säiden ääri-ilmiöt voimistuvat, eli rankkasateet tai ainakin hyvin pitkät sadejaksot ovat yleistyneet ja talvellakin sattaa sataa vettä. Olkaa ystävät tarkkoina!

Lähettänyt käyttäjä Kamreeri (kirjautumaton)
"Nyt osoitetaan potentiaali." Tuulivoiman suhteen piti suojella maisemaa, mutta turpeen suhteen osoitetaan vain potentiaali. Näin ne menneisyyden turveherrat puhuu ja vaikuttaa. No kansa on osoittanut, ettei näe tämän retoriikan ja ristiriitaisuuden läpi. Ja sitten ihmetellään, että miksi maakunta taantuu eikä menesty. Pilataan nyt vielä vedetkin ja rakennetaan turpeen varaan, kun päästöjä pitäisi pienentää.

Lähettänyt käyttäjä Leo Sallinen (kirjautumaton)
Vaikka olen ollut koko ikäni yrittäjänä ja tiedän, että vain yrittämisellä ja työpaikkojen luomisella voidaan maamme talous saada nousuun, niin kaivostoimintaa ja turvetuotantoa arvokkaiden vesistöjen läheisyydessä ei pitäisi mielestäni sallia. Huolestuneena olen seurannut Rantasalmen kultakaivoshankkeen etenemistä. Kultakaivos avolouhoksena paikassa, minkä vierestä Savonlinnan kaupunki ottaa pääosan asukkaiden juomavedestä, ei kuulosta viimeaikaisten kokemusten perusteella yhtään houkuttavalta. Tietääkseni myös jokainen turvetuotantoalue on suon kuivatusvesien humuskuormalla aiheuttanut valuma-alueen vesistöön merkittävän veden laadun huononemisen.

Lähettänyt käyttäjä Anssi Mikkola (kirjautumaton)
29% Suomen maapinta-alasta on soita ja turvemaita. 10% turvetuotannosta menee muuhun kuin energiakäyttöön. Turpeen käyttöä on kai vaikea korvata täysin edes energiakäytössä muilla materiaaleilla. Kunhan saamme metsät yhä suurempaan kasvuun, voi turvetta toivottavasti osin korvata puulla. Turve on aika merkittävä luonnonvara Suomelle. Emme varmaan koskaan pääse irti sen käytöstä. Kunpa joku kehittäisi kuivan maan turpeen ;)

Lähettänyt käyttäjä Mökin mies (kirjautumaton)
Törkeintä on se, että turveteollisuus väittää suon kuivatusvesien olevan suodatuskentän jälkeen täysin puhdasta, joten mitään korvausvelvoitetta ei ole, vaikka järven vesi on muuttunut sellaiseksi, ettei uimaan voi mennä, kun iho alkaa kutista. Mökin saunavettä varten jouduttiin myös kaivo kaivamaan, vaikka ennen turvetuotantoa aloittamista järven vesi oli laadukasta juomavettä.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Ikävä esimerkkinä turvetuotannosta on se, kun Vapon Kontiolahden Linnunsuon turvesuon humuspitoinen ja hapan kuivatusvesi on jo kahteen kertaan tappanut kalaisan Jukajoen kalakannan.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Eikä lähivesien pilaaminen ole ainoa tarvetuotannon haitta. Turpeen polttaminen pilaa ilmaa jopa kivihiilenkin polttoa enemmän. Eikun vaan huonommat peltolohkot energiapajua kasvamaan ja pajua sekä muuta metsäteollisuuden hakkuujätetettä lämpökattilaan.

Lähettänyt käyttäjä Etelä-Savon tul... (kirjautumaton)
Etelä-Savo on Suomen mökkirikkainta aluetta. Kesäasukkaiden mukana liikkuu hyvinvointia ja työtä koko maakuntaan. Puhtaat vesistöt, luonnonrauha ja toimivat palvelut ovat perusta vapaa-ajan asukkaiden valitessa lomapaikkansa sijaintia. Nyt valmisteilla olevassa kaavaehdotuksessa huomio kiinnittyy runsaaseen (1400 ha / 14 kpl) turvetuotannon aluevarauksiin. Turvetta on nostettu Etelä-Savossa 1970-luvun alkupuolelta alkaen. Kaikki nostoalueiden alapuoliset vesistöt kärsivät kiintoaineen ja humuksen aiheuttamasta vedenlaadun yhä lisääntyvästä pilaantumisesta ja liettymisestä. Tämä valmisteilla oleva luonnonvarakaava on väestökadon kanssa kamppailevan Etelä-Savon kannalta tärkeä. Millaisen viestin lähetämme vapaa-ajan asukkaille : Puhtaat vedet ja luonto vai likaantuneet rannat ja vesistöt. Kansalaiset nyt on meidän mielipiteen ilmaisulla merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Käy sivuilla www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2 ja anna mielipiteesi kuulua !

Sivut

Lisää uusi kommentti

Luetuimmat

Tuoreimmat uutiset

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä

Kommentoidut