Mainos: Xamk

Opiskele tulevaisuuden taidot sinulle sopivalla ajalla

Tutustu laajaan opintotarjontaan osoitteessa  www.xamk.fi/amkoodari.

Koodaus, eikö se ole vain tietokonenörttien hommaa? Itse asiassa ei. Koodia on kaikkialla. Jos haluat päivittää tietotaitosi tähän päivään ja suunnata katseen tulevaisuuteen – tartu tilaisuuteen ja tutustu, mitä AMKoodari koulutus voi tarjota sinulle. Opiskelu voi tapahtua missä vain ja milloin vain – elämä on oppimista varten. Lue miten lahtelainen materiaalitekniikan insinööri löysi itsestään taitavan ohjelmoijan ja kuinka helsinkiläinen markkinoinnin ammattilainen on hyötynyt koodausopinnoista omassa työssään.

Markkinoinnin ammattilaisen versiopäivitys 2020/2021

Helsinkiläinen Minna Varpalahti halusi syventää markkinointiosaamistaan ja ottaa uudet menetelmät haltuun.

– Valmiiksi koottu 30 opintopisteen verkko-opintopaketti on todella kätevä. Kokonaisuus on suunniteltu pedagogisesti huolella, ottaen huomioon ihmisten erilaiset tavat oppia.

Minna Varpalahti on saanut AMKoodari-opinnoista uutta intoa työelämään. Positiivinen palaute niin esimieheltä kuin opettajiltakin kannustaa. Hän suosittelee tätä lisäkoulutusmahdollisuutta kaikille, jotka haluavat haastaa itsensä ja päivittää tietotaitonsa tähän päivään. Sarri Kukkonen sarri@iki.fi

Nyt Varpalahti on puolessa välissä ”Perustukset vaikuttavaan verkkokauppaan” -opintokokonaisuutta, joka pitää sisällään mm. digitaalisia työvälineitä, hakukonemarkkinointia, data-analytiikan perusteita ja asiakasymmärrystä ja -kokemusta digiympäristössä. Xamkin verkko-opinnot hän löysi lomautuksensa aikana. Lisääntynyt vapaa-aika laittoi pohtimaan, miten omaa osaamista olisi mahdollista syventää. Valmiista opintopaketista löytyi kattavasti kiinnostavaa sisältöä. Autoalalla työskentelevä markkinoinnin ammattilainen on saanut uutta intoa työhön.

– Opinnot ovat päivittäneet ammattitaitoni tähän päivään. Uudet teorianäkökulmat ja markkinoinnin työkalut ovat tulleet tutuiksi innostavalla ja käytännönläheisellä tavalla. Olen saanut lisävarmuutta työhöni ja pystyn paremmin perustelemaan ajatukseni kollegoille.

Vuosien työkokemus takaa vankan ammattitaidon, mutta työtavat rutinoituvat helposti. Uusia toimintatapoja voi olla vaikea ottaa käytäntöön. Opintotehtävät tarjoavat ikään kuin hiekkalaatikon, jossa uudet menetelmät tulevat harjoittelun myötä tutuksi ja ovat näin myös helpommin siirrettävissä työympäristöön.

– Tehtävät innostavat kokeilemaan uusia asioita.

Varpalahti mietti työelämän ja opiskelun yhteensovittamista etukäteen.

– Epäilykseni, että opiskelu olisi työnohessa raskasta, oli täysin turha. Uudenoppiminen tuntuu vain lisäävän virtaa! En ole luopunut mistään, päinvastoin, ajankäyttöni on tehokkaampaa kuin aiemmin. Varaan opiskelulle pari arki-iltaa viikossa ja viikonloppuisen pari tuntia molempiin vapaapäiviin.

Verkko-opintokokonaisuus sisältää toinen toistaan kiinnostavampia kursseja. Opiskelijoiden erilaiset taustat ja elämäntilanteet on huomioitu antamalla tehtävien suoritukseen riittävästi aikaa.

– Koko kurssisisältö avautuu verkkoalustalle kerralla. Jokainen voi omassa tahdissaan itsenäisesti opiskella perusteet videotallenteista ja omaksua tietoa erimuotoisilla tehtävillä. Oppiminen on selkeästi suunniteltu prosessi, tehtävät eivät ole pelkästään esseemittaisia analyyseja, vaan niissä hyödynnetään aiemmin opeteltuja menetelmiä. Esimerkiksi hakukone optimoinnista tehtäväksi tuli valmistaa PowerPoint -esitys.

Uudet taidot avaavat uusia mahdollisuuksia

Lahtelainen Timo Rautiainen on työssään mekaniikkasuunnittelijana huomannut digitalisaation kasvavan merkityksen. Tietotekniikkaan liittyvien teknologioiden osaajien tarve on kasvanut, ja samaan aikaan mekaanisen suunnittelun työtarpeet ovat vähentyneet Suomessa.

Timo Rautiainen päätti pysyä tietotekniikan kiihtyvässä kehitysvauhdissa ja suoritti 30 opintopistettä AMKoodarin verkko-opinnoissa. Nyt uusista taidoista on tullut harrastus, tulevaisuudessa kenties työ.

Facebookissa vuosi sitten bongattu mainos Xamkin AMKoodari verkko-opinnoista veikin miehen mukanaan. Viime vuoden marraskuussa hän aloitti opiskelut verkkosivuteknologian perusteilla työssäkäynnin ohella.

– Vaikka opiskeluun menee työpäivän jälkeen ja viikonloppuisin aikaa, mielenkiintoinen sisältö tuo lisää energiaa.

Oma tietokonepeliharrastus inspiroi jatkamaan peliteknologian kursseille. Uudet taidot ovat yllättäneet materiaalitekniikan insinöörin täysin. Koodauksen hän aloitti aivan nollasta, nyt osaamista ja kokemusta on kertynyt jo ainakin viidestä eri ohjelmointikielestä.

– Ohjelmoinnista on tullut uusi harrastukseni. Vapaa-aika kuluu nykyään peliaiheisissa projekteissa. Olen myös julkaissut Google Play:ssa testimielessä tekemäni matopelini. On ollut todella mielenkiintoista seurata, kun peliäni on ladattu ympäri maailmaa.

Lukuisat kurssit kahlattuaan Rautiainen tuli suorittaneeksi AMKoodari-opinnoissaan osaamismerkin. Merkkiin vaadittavat 30 opintopistettä tulivat monipuolisesta kurssitarjonnasta helposti täyteen. Opintopisteet ovat edistäneet Rautiaisen nykyistä monimuoto-opiskelua.

– En olisi aiemmin osannut kuvitellakaan jatkavani opiskelua. Nyt Xamkin AMkoodarista saamani innostuksen myötä opiskelen LAB Ammattikorkeakoulussa verkko-opintoina töiden ohella tieto- ja viestintätekniikkaa. Tulevaisuuden suhteen olen avoin. Toisaalta kiinnostaisi löytää työ, jossa voisin yhdistää työkokemukseni konetekniikasta tietotekniikkaan, esimerkiksi IoT:n eli esineiden internetin alalla. Myös koodaaminen ja suunnittelutyö pelialalla kiinnostaa.

Okei, alkoi kiinnostaa. Mistä löydän opintoja?

Verkko-opiskeluna suoritettavat AMKoodari-koulutukset löytyvät nyt kootusti Xamk Pulse avoin amk ja täydennyskoulutus -konseptin alta osoitteesta www.xamk.fi/avoinamk. Xamk Pulse yhdistää Xamkin jatkuvan oppimisen opinnot. Opintoja on mahdollista suorittaa verkko- tai monimuotona sekä päiväopintoina. Tarjolla on lyhyitä koulutuksia muutaman opintopisteen laajuisista verkko-opinnoista aina laajempiin kokonaisuuksiin, kuten korkeakouludiplomeihin ja tutkinto-opintoihin tähtääviin polkuopintoihin. Osa Xamk Pulse Avoin amk –tarjonnasta on suoraan hyväksi luettavissa amk-tutkinto-opintoihin.

AMKoodari-opinnoissa valittavanasi on useampia, valmiiksi räätälöityjä paketteja, joiden avulla varmistat asiakokonaisuuden hallinnan. Valmiille opintopaketeille ilmoittautuminen on helppoa, kertailmoittautuminen opintokokonaisuuteen riittää.

–Jos sopivaa valmista koulutuspakettia ei löydy, ota yhteyttä. Autamme tarpeeseesi parhaiten sopivan opintokokonaisuuden rakentamisessa. 30 opintopisteellä ansaittava osaamismerkki on mahdollista koota kasaan räätälöidysti itse, tai meidän avullamme, vinkkaa koulutussuunnittelija Marjo Puikkonen Xamkilta.

AMKoodari on viiden ammattikorkeakoulun yhteinen koodarikoulutus. Mukana ovat Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK. Tämä maksuton, vuoden 2021 loppuun saakka kestävä koulutusmahdollisuus on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Tutustu lisää www.xamk.fi/amkoodari.