Kun sähköyhtiö parantaa sähköverkkoa yhdessä kohtaa, sähkön saanti paranee muuallakin – Järvi-Suomen Energia investoi tänäkin vuonna yli 50 miljoonaa euroa

Järvi-Suomen alueella rakennetaan satoja kilometriä uutta maakaapeli- ja ilmajohtoverkkoa. Molemmissa ratkaisuissa on omat etunsa, joista moni ei tiedä.

Mainos | Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Järvi-Suomen alueella tänäkin vuonna. Yhtiö investoi sähköverkkoon 15 kunnassa yli 50 miljoonaa euroa. Vanhan verkon peruskorjaaminen ja uuden rakentaminen parantaa pidemmällä tähtäimellä kymmenien tuhansien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sähkön saantia. Samalla myös yritysten toimintaedellytykset paranevat.

- Mahdollisimman häiriötön sähkö on elintärkeää koko alueelle ja sen kehittymiselle. Yksittäiselle ihmiselle se tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta ladata sähköauto kesämökillä, tehdä keskeytyksettä etätöitä ja olla huolehtimatta myrskytuhoista, Järvi-Suomen Energian verkkojohtaja Mika Matikainen sanoo.

Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on saatu pääosin päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin sekä ilmajohtolinjojen siirtoon metsien keskeltä teiden varsiin.

Uutta maakaapeliyhteyttä vedetään 15 kunnan alueelle yhteensä 910 kilometriä. Järvi-Suomen kallioisessa, vesistöjen halkomassa maastossa maakaapelia ei voida kustannustehokkaasti rakentaa joka paikkaan. Siksi myös ilmajohto on monessa paikassa yhä hyvä ratkaisu. Sitä rakennetaan tänä vuonna lisää noin 200 kilometriä. Vanha, helposti vikaantuva ilmajohtoverkko pystytettiin vuosikymmeniä sitten pääasiassa metsiin. Siellä esimerkiksi myrskystä aiheutuvia vikoja on syntynyt helposti ja niiden korjaaminen on ollut hankalaa. Ilmajohtolinjojen siirtäminen teiden varsiin parantaa merkittävästi paitsi sähkön toimitusvarmuutta myös tiellä liikkuvien turvallisuutta, sillä reuna-alueiden näkyvyys paranee. Teiden varsilla ilmajohtolinjat vikaantuvat vähemmän ja niiden korjaaminen on helpompaa. Ilmajohtolinjojen siirto myös vapauttaa metsää hyötykäyttöön.

Järvi-Suomen Energian asiakkaita kiinnostaa säännöllisesti se, koska sähköverkkoa parannetaan heidän alueellaan. Runkoyhteyttä uusitaan vuosittain vaiheittain taajamista haja-asutusalueille. Jokainen hanke parantaa sähkön toimitusvarmuutta merkittävästi muuallakin kuin työmaa-alueella, sillä yhden alueen runkoyhteyden uusiminen turvaa osaltaan tasaista sähkönsyöttöä myös sen viereisille seuduille.

- Jokainen verkoston toimitusvarmuusinvestointi on osa tarkkaan harkittua kokonaisuutta kohti entistä toimitusvarmempaa sähköverkkoa ja elinvoimaisempaa Järvi-Suomea, sanoo Matikainen.

Järvi-Suomen Energia jatkaa sähkön toimitusvarmuuden parantamista mittavilla investoinneilla myös tulevina vuosina. Harvaan asuttujen seutujen sähkön saanti paranee asteittain kaikkialla Järvi-Suomen alueella. Investoinnit tehdään aina asiakkaiden kannalta mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristö huomioiden. Toiminta-alue on poikkeuksellinen, sillä haja-asutusalueiden olosuhteiden, vesistöjen ja laajuuden vuoksi sähköverkkoa on jokaista asiakasta kohden keskimäärin 270 metriä. Tavoitteena on, että sähkö kulkee mahdollisimman häiriöttömästi jokaiseen niemenkärkeen ja takaa asukkailleen huolettoman arjen kaikilla nykyajan mukavuuksilla.

Järvi-Suomen Energia