Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vastine: Professori Mika Sillanpää vastaa palkkojaan koskevaan uutisointiin

Länsi-Savo on väittänyt valheellisesti peräti 18 kertaa Mikkelin kaupungin maksaneen minulle palkkaa.

En ole koskaan saanut euroakaan palkkaa Mikkelin kaupungilta. Vastoin Länsi-Savon uutisia en ole koskaan nostanut mitään kannetta kaupunkia vastaan.

Länsi-Savo on uutisoinut totuudenvastaisesti 25 kertaa minun saaneen lisäpalkkaa, etua, erikoispalkkaa, ekstrapalkkaa tai sitouttamisrahaa. En ole tällaisia koskaan saanut.

Olen solminut Miksei Oy:n kanssa päätoimestani riippumattoman sivutoimisen työsopimuksen, jonka mukaisesti tehdystä työstä minulle on maksettu palkka, joka ei ole oikeudeton etu.

Tosin viime vuosina Miksei on laiminlyönyt indeksikorotusten ja loma-ajan palkkojen maksun.

Työsopimuksessa on selkeästi kuvattu työtehtäväni. Nämä on itse asiassa kuvattu paljon yksityiskohtaisemmin kuin päätoimeni työsopimuksessa!

Tekemäni työpanos on vastannut solmimamme työsopimuksen mukaista työmäärää ja kertaakaan yli 11 vuotta kestäneen työsuhteeni aikana en ole saanut moitetta suoriutumisestani.

Timo Halonen ja Juha Kauppinen ovat todenneet: ”Mika Sillanpää on edistänyt aktiivisesti alansa kehitystoimintaa Mikkelin teknologiakeskus Miktech Oy:n (nykyinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy) kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Mikkeli on yhteistyössä Sillanpään kanssa pyrkinyt kaupallistamaan tutkimustuloksia ja hankkimaan uusia yrityskumppanuuksia Mikkeliin. Hän on osallistunut kaupungin kehitystä tukeviin seminaareihin, työryhmiin ja hankkeiden suunnitteluun. Sillanpää on julkisesti edistänyt kaupungin mainekuvaa markkinoimalla Mikkeliä ja EcoSairilaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.”

Nämä toimet ovat esimerkkejä sivutoimisessa työsopimuksessa määritellystä toimenkuvastani.

Yhdysvaltain vierailuni osaltani voidaan käydä lävitse Miksein väliset yli tuhat sähköpostiani vuosilta 2015–2017.

Toimitusjohtaja Vesa Sorasahin kanssa sovimme, että tuona aikana toimenkuvani keskittyy erityisesti kansainvälisen verkoston vahvistamiseen, joka on kuvattu työsopimuksessani.

Kaikki kolme Miksein toimitusjohtajaa ovat työnantajina allekirjoittaneet ja toimittaneet verottajalle NT1-lomakkeen vierailun ajalta.

Vastauksena lehden vihjailuille totean päätoimeni ja sivutoimeni välisestä suhteesta seuraavaa:

LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa: ”Sivutoimia meillä saa olla. Mitään lupia emme enää kysele. Se on ihan sama, mitä ihminen vapaa-ajallaan tekee. Kun maksamme sataprosenttista palkkaa, haluamme sataprosenttisen tuloksen. Sillanpään tulos oli erittäin kovatasoinen. Me olemme saaneet häneltä kovia julkaisuja.”

Minun työsuhteeni Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:hyn on ollut täysin itsenäinen ja erillinen työsuhde, jonka edellytykseksi ei ole asetettu työskentelyäni LUT-yliopistossa.

Tämän osoittaa myös Miksein kanssa solmimaani työsopimukseen kirjattu maininta: ”Työnantaja on tietoinen siitä, että Sillanpää toimii päätoimessaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorina. Tämä sivutoiminen työsuhde ei mitenkään rajoita hänen toimiaan päätoimessaan. Hän tekee tässä kuvatun sivutoimensa mukaista työtä päätoimensa 1600 tunnin työaikavelvoitteen ulkopuolella. Tämä sivutoimi ei tee Sillanpäätä esteelliseksi päätoimessaan, ei ole kilpailevaa toimintaa päätoimen kanssa, eikä muutenkaan millään tavalla haittaa päätoimensa tehtävien asianmukaista suorittamista.”

Olen tehnyt asianmukaisesti sivutoimisesta työsopimuksesta sivutoimi-ilmoituksen päätoimeeni, vaikka – kuten Saksa kuvaa – sitä ei edes olisi tarvittu!

Sivutoimi-ilmoituksen jälkeenkin olen päätoimeeni vielä omatoimisesti ilmoittanut sivutoimen jatkumisesta sähköpostitse 27.11.2014.

Lehti myös spekuloi asiaan liittyvillä rikoksilla. Tämä on varsin rohkeaa likasankojournalismia.

Olen joutunut tämän Länsi-Savon vääriin olettamuksiin ja nimettömään lähteeseen pohjautuvan lokakampanjan uhriksi, mistä syystä olen ollut pakotettu lehden kirjoitusten synnyttämien nettikommentointien ja suoriin minuun kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi tekemään lukuisia rikosilmoituksia kunnianloukkauksista, vainoamisesta ja laittomista uhkauksista. Kymmeniä rikosilmoituksia odottaa vielä vuoroaan.

Olin Mikkelissä kirjoilla vuosina 2003–2019. Koko tuona aikana en ole tehnyt minkään muotoista rikosta.

Älyllisesti rehellistä olisi Länsi-Savolta ollut edes karkeasti vastapainoisesti arvioida, miten paljon rahaa olen tuottanut kaupungille.

Kuten Vesa Sorasahi Länsi-Savossa totesi, vain 2 prosenttia kokonaistoiminnan volyymistä vuonna 2019 oli kaupungin rahaa.

Itse olen hankkinut tutkimusrahoitusta yli 35 miljoonalla eurolla, millä palkatut tutkijat ovat maksaneet kunnallisveroja monin verroin enemmän kuin Miksein sivutoimisesta työsuhteesta maksettu palkka, jolla kaiken lisäksi on ollut vielä oma erillinen ja välillinen lisäarvonsa.

Kuinka moni toimittajista ja nettikommentoijista on itse kyennyt samaan?

Mika SillanpääProfessori

Päätoimittaja vastaa

Länsi-Savo on kirjoittanut syksyn ja talven aikana useita uutisia ja muita tekstejä, jotka liittyvät Mikkelissä toimineiden professoreiden palkitsemiseen. Erityisesti Mika Sillanpään saamat palkat ovat olleet esillä.

Kun lehti on asiasta kirjoittanut, se on toteuttanut yhtä perustehtäväänsä eli seurannut julkisten varojen käyttöä.

Professori Sillanpää on saanut vuosina 2008–2020 normaalin professorin palkan päälle Mikkelin kaupungin yhtiöiltä korvauksia yli 430 000 euroa. Viime vuosina hänelle maksettiin normaalin professorin palkan päälle yli 4 500 euron kuukausittaista korvausta.

Uutisointi on keskittynyt sen kysymyksen ympärille, onko tämä palkitseminen tapahtunut asiallisesti.

Mikkelin kaupunki on teettänyt tapahtuneesta oman selvityksensä. Siinä ilmeni, että asian hoitaminen ei ainakaan kaupungin päässä ole mennyt kaikilta osin hyvän hallinnon mukaisesti. Se toki ei ole Sillanpään vastuulla, jos kaupunki toimii huonosti.

Sillanpää pitää vastineessaan suhdettaan kaupungin yhtiöihin normaalina sivutyönä. Palkan maksaja eli kaupungin pääosin omistama Miksei Mikkeli Oy näkee suhteen toisin. Asiasta on käynnissä oikeusriita Sillanpään Miksei Oy:tä vastaan nostaman kanteen pohjalta. Käräjäoikeudelle jätetyissä asiakirjoissa Miksei Oy:n edustajat kuvaavat sopimussuhteen luonteen hyvin eri valossa kuin Sillanpää.

Asiaan saadaan selvyys, kun oikeus aikanaan asian ratkaisee.

Länsi-Savo ei ole väittänyt Sillanpään syyllistyneen mihinkään rikokseen. Poliisi kuitenkin on kertonut aloittaneensa tutkinnan järjestelyiden laillisuudesta. Lähtökohtaisesti ihmiset ovat syyttömiä, kunnes oikeus toisin päättää.

Sillanpää kiinnittää vastineessaan huomiota siihen, että Länsi-Savo kertoo Mikkelin kaupungin maksaneen hänelle, vaikka maksuliikenne ja sopimussuhde on muodollisesti tapahtunut Sillanpään ja yhtiöiden välillä.

Sen Sillanpää unohtaa, että Länsi-Savo on useita kertoja kuvannut koko järjestelyn seikkaperäisesti. Vaikka palkat siis maksoi viime vaiheessa Miksei Oy, rahat Mikseille kierrätettiin suoraan kaupungin budjetista. Miksei on myös osa kaupunkikonsernia eli pääosin kaupungin omistuksessa.

Timo Laitakari päätoimittaja,Länsi-Savo

Länsi-Savon asiaa koskeva kirjoittelu löytyy tämän linkin takaa.