Mielipide | Tuukkala on väärä paikka Destian murskeasemalle

”Onko yhden hyvinvointi tärkeämpi kuin muiden pahoinvointi?”

Näin kysyi eräs mikkeliläinen tutustuttuaan Destian murskeasemasuunnitelmaan Tuukkalan Huntinvuorelle.

Kysymystä sivuttiin myös uutisessa (LS 18.3.). Siinä Destian edustaja perusteli hanketta lyhyillä ajomatkoilla, ympäristöystävällisyydellä ja melunsuojaratkaisuilla.

Murskaamotoiminnan ”ympäristöystävällisyys” on kyseenalainen. On edullisempaa kuljettaa mursketta lähialueille, mutta hyödyn saa valtakunnallinen suuryhtiö paikallisten asukkaiden ja luonnon kustannuksella.

Syysjärven ja valtatie 13:n välinen viherkaista, jolle murskaamoa suunnitellaan, on mikkeliläisten virkistysaluetta. Asukkaat ja mökkiläiset ovat syystä huolestuneet. He ovat tavoitelleet luonnonrauhaa raikkaassa ilmassa kiinteistöjä hankkiessaan.

Ympäristönsuojelulain 3. pykälä on asukkaiden puolella: ”Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan... ympäristön yleisen viihtyvyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä ja vahinkoa tai haittaa omaisuudelle tai sen käytölle.”

Melu olisi pahin haitta vuosikausiksi. Murskaustoiminta olisi päivittäistä kello 7–22 ja maa-ainesten kuljetuksia kello 6 22 kesät talvet, tarvittaessa viikonloppuisin. Melua tuottavat räjäytykset, murskaimet, rikottimet, kaivurit, kauhakuormaajat ja rekkaliikenne.

Anomuksen meluntorjuntasuunnitelma on Destian laatima. Se ei vakuuta. Tietokoneen laskentaohjelma antaa oikeita tuloksia vain, jos siihen on syötetty oikeat lähtöarvot.

Niitä anomuksessa ei ole avattu. Melu leviäisi peltoaukeaman kautta Tuukkalan kylälle, raikuisi esteittä pitkin Syysjärven pintaa Vatilaan ja valtatien suunnassa noin kilometrin päähän Silvastin päiväkodille ja asuinalueelle.

Murskealueen liittymää suunnitellaan Kaisan Kamarin levähdyspaikan kohdalle. Vaikuttaa vaaralliselta, että 60 tonnin rekkayhdistelmä pujahtaisi 80 tuntikilpometrin vauhdilla etenevään liikennevirtaan ja tarvitsisi kiihdytysmatkaa kilometrin. Lappeenrannan suuntaan lähtiessä edessä on ylämäki ja kiihdytysmatkaa kaksin verroin.

Destia väittää pystyvänsä sitomaan pölyn teknisillä ratkaisuilla ja käyttämällä murskauslaitoksessa 10 000 litraa vettä päivässä.

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että pöly leviää koneista, kasoista ja kallioilta tuulen mukana kilometrienkin päähän. Se leviäisi metsien marjamaille, läheisen karjan laitumille, viherrehupelloille, asukkaiden hengitysilmaan ja lähijärvien veteen.

Mikkeli haluaa profiloitua kaupunkina, joka arvostaa luontoa ja pitää huolta asukkaiden terveydestä ja viihtyvyydestä.

Luonto ja vesistöt ovat Mikkelin vetonauloja. Asutuksen kasvun suunta näkyy Tuukkalassa, Vatilassa ja Ristiinan suunnalla.

Murskaamon perustaminen asutuksen keskelle Tuukkalaan lähelle kulttuurihistoriallisesti arvokasta Porrassalmen luonnonsuojelualuetta tyrehdyttäisi alueen kasvusuunnitelmat vuosikymmeniksi.

Murskaamo ei sovi Tuukkalaan. Kaupungin syrjäisemmiltä alueilta löytyy kallioita murskattaviksi. Kaupungin päättäjät valitsevat kehityksen suunnan.

Kantasi voit ilmaista: adressit.com/Vastustamme murskealueen perustamista Huntinvuorelle Mikkelin Tuukkalaan.

Jorma Pekonen

laamanni emeritus

Simolan tila, Tuukkala

Risto Nieminen

TT

Syysjärven mökkiläinen

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka