Mielipide: Ennaltaehkäisevää työtä Mikkelin hyväksi

On keskusteltu toisen asteen oppimisongelmista ja tuen tarpeista. Jokaisen lapsen ja nuoren oikeus on tulla nähdyksi ja kuulluksi joka päivä ja saada tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti.

1.–2. -luokkien maksimiryhmäkoon tulisi olla 20 ja muilla luokilla 22. Tarvitaan myös riittävästi erityisopettajia ja koulukäynnin ohjaajia.

On tärkeää saada viihtyisä, vuorovaikutteinen, motivoiva ja avoin oppimisilmapiiri luokkaan ja vahvistaa oppilaiden vahvuuksia sekä tukea vaikeissa asioissa.

Ennaltaehkäisyä tarvitaan myös ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä, jotta he voisivat mahdollisimman pitkään huolehtia itsestään ja asua kotona, saaden sinne tarvittaessa tukea sekä apuvälineitä arjesta selviytymiseen.

Yli 38 prosenttia mikkeliläisistä on eläkeläisiä. He ovat toivoneet esimerkiksi tanssitilaa, jossa voisivat pitää kahviota.

Mikkelin elinvoiman kannalta on tärkeää huolehtia kohtuullisista asumis- ja palvelumaksuista. Silloin jää ostovoimaa tukemaan yritystoimintaa.

Huolella, inhimillisesti hoidettu kaupunki houkuttelee yrityksiä paikkakunnalle tuomaan työpaikkoja. Meillä on upea luonto, monipuoliset ulkoilureitit ja paljon nähtävää laajassa kaupungissamme. Huolehditaan myös reuna-alueiden asukkaiden tasapuolisista palveluista.

Liikuntapalvelujen rinnalla tulee tukea kulttuuripalveluja. Lopetettujen sivukirjastojen vaikutukset näkyvät lasten ja nuorten lukuharrastuksessa, mikä heijastuu kuuntelemisen taidon heikentymisenä, keskittymisvaikeuksina ja kirjallisissa tehtävissä.

Harmillisesti monet koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit ovat vähentyneet, mikä on vaikeuttanut matalan kynnyksen liikuntaharrastuksia.

Ennaltaehkäisevä työ on erittäin tärkeää kaikilla toimialoilla, mikä jää talousarviokeskustelussa valitettavasti liian vähälle huomiolle.

Ketterä kaavoitus, osaava työvoima, joustavat palvelut, kohtuuhintainen asuminen ja verotus edistävät mainekuvaa kaupungistamme.

Hankkeissa ja projekteissa tulee olla selkeät tavoitteet, niihin mittarit, säännöllinen seuranta ja valvonta sekä riskianalyysit.

Meillä on käytetty kymmeniä miljoonia ns. strategisten kärkihankkeiden kehittämiseen. Valitettavasti toivottua tuloutumista kaupungille ja haaveissa olleita työpaikkoja ei ole onnistuttu saamaan.

Mistä voisimme vielä säästää? Olisiko taas aika avata keskustelua mm. lentokentän tarpeellisuudesta tässä taloustilanteessa.

Asukkaiden kuuleminen ja osallisuuden vahvistaminen on tärkeä osa päätösten tekoa.

Marita Hokkanen

kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas (sd. sit)

Mikkeli

Kommentoi