Mielipide: Näissä kuntavaaleissa on nuoren aika vaikuttaa

Kuntavaalit järjestetään 13.6. Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto on valmiina vakuuttamaan nuoret heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Nuorisovaltuustot järjestävät loppukeväästä vaalipaneeleja ja valloittavat sosiaalisen median, jotta eteläsavolaisten nuorten äänestysaktiivisuus olisi aiempaa huomattavasti korkeammalla.

Tähän liittyy haasteita, sillä nuorille kuntapolitiikka saattaa näyttäytyä vaikeaselkoisena ja hämmentävänä.

Kuntapolitiikka on nuorille hankalasti saavutettavaa. Kunnan päätöksistä ei viestitä tarpeeksi. Kunnan viestintäkanavia täytyisi laajentaa ja kehittää.

Nettisivut ja paikallislehti eivät riitä, vaan kuntien pitäisi pysyä viestinnän kehityksen mukana ja ottaa haltuun kanavat, joissa nuoret viestivät. Nuoria tulee voida myös osallistaa kehityksen mahdollistamiseksi.

Kovin monet nuoret eivät seuraa kuntapolitiikkaa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Kehnon viestinnän lisäksi tähän vaikuttaa mielenkiinnon puute ja asioiden monimutkaisuus.

Kuntien pitäisi ottaa haltuun kanavat, joissa nuoret viestivät.

Byrokratian muuri tulee osata ylittää, jotta pääsee nauttimaan itse asiasta. Jos kuntapolitiikasta haluaa tietää ja ymmärtää, vaatii se nuorelta paljon ajallisia resursseja.

Asioista täytyy lähtökohtaisesti ottaa selvää itse.

Kuntapolitiikassa pääsee vaikuttamaan asioihin, jotka ovat lähellä nuoren elämää: koulu, harrastusmahdollisuudet, hyvinvointipalvelut ja julkinen liikenne.

Nuorille tärkeisiin asioihin; ilmastonmuutokseen, tasa-arvoon ja syrjäytymisen hallitsemiseen pystytään myös vaikuttamaan kuntatasolla.

Jos nuoria olisi kunnanvaltuustoissa, tulisivat nuoret tietoisemmiksi kuntien asioista.

Samalla kuntapolitiikka siirtyisi 2020-luvulle, jossa kokemus ja raikkaat ajatukset yhdistyisivät. Nuoret kuntalaiset innostuisivat vaikuttamisesta, heitä kuultaisiin ja osallistettaisiin aidosti.

Näissä kuntavaaleissa on nuorten aika vaikuttaa.

Iida Hämäläinen

puheenjohtaja

Katri Markevitsch

varapuheenjohtaja

Etelä-Savon maakunnalliset nuorisovaltuustot

Kommentoi