Mielipide: Mikkeliä rakennetaan rakentamalla

Elinvoimaisuuden muodostavat mm. vetovoimainen ympäristö, kilpailukykyinen yrityskanta, työvoiman saatavuus, riittävä osaaminen, julkisten ja kaupallisten palvelujen yhdistelmä.

Kaupungin tulee toimia elinvoimaisuuden edistämisen keskeisenä toimijana.

Yrittäjyyden esteitä poistamalla mahdollistamme yritysten sijoittumisen ja kasvun kaupunkialueellamme.

Päätöksentekijöiden tulee nähdä sopivassa suhteessa rakentamisen mahdollistaminen ja ympäristötekijät.

Oikein kohdennetuilla investoinneilla luodaan elinvoimaa ja työllisyyttä eli Mikkelin kaupunkia rakennetaan rakentamalla.

Valitettavasti tällä valtuustokaudella on usein perusteettomasti torjuttu elinvoimaa tuovat rakennushankkeet.

Tällä valtuustokaudella on usein perusteettomasti torjuttu elinvoimaa tuovat rakennushankkeet.

Tämän seurauksena on menetetty työpaikkoja ja verotuloja, joita kaupungin ylläpitämät palvelut kipeästi tarvitsevat.

Meidän tulee paremmin huomioida jo alueella vaikuttavat yritykset ja näiden kasvun esteet.

Ainoastaan vuorovaikutteisella yhteistyöllä yrittäjien ja yritysjohtajien kanssa löydämme keinot, joilla kaupunki omalta osaltaan voi mahdollistaa yritysten menestymisen alueella. Tällä tavalla saamme aikaiseksi kaupunkiin positiivisen kierteen.

Tulevassa kaupunkistrategiassa tulee selvittää myös mahdollisuus joidenkin julkisten palveluiden siirtämisestä yksityisille toimijoille esimerkiksi palveluseteleiden avulla.

Tulevalla valtuustokaudella elinvoimaohjelman toimivuutta ja onnistumista tulee tarkastella vuosittain.

Ilman yrityksiä ja yrittäjyyttä meille ei synny uusia työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja nykyisten palveluiden ylläpitoon.

Veronkorotuksilla hankittujen lisätulojen tie on käyty loppuun, sillä korkea verotus vähentää ostovoimaa sekä kaupungin vetovoimaa.

Palveluiden asiakaslähtöisyydellä luomme kuvaa Mikkelistä maakuntakeskuksena.

Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan tulee lähteä mahdollistamisesta, ei kieltämisestä.

Ainoastaan elinvoiman edistäminen synnyttää uutta asukasvirtaa.

Uuden valtuuston tuleekin tiedostaa, että työpaikka on keskeisin asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttava tekijä.

Armi Salo-Oksa

yrittäjä, kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (kok.)

Olli Miettinen

yrittäjä, kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (kok.)

Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka