Mielipide: Kannabiksen kasvatusta ei pidä sallia Suomessa

Hamppujuomabrändin perustaja KTM Petri Nyländen ehdotti Helsingin Sanomissa (HS 5.6.) kannabisbisneksen edistämistä Suomessa sallimalla kannabiksen viljely. Kysymykseen tulisivat silloin vähemmän THC-pitoiset viihdekäyttöön kelpaamattomat lajit.

Samaa ehdotti jokin aika sitten myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä. Hän halusi laillistaa kannabiksen viljelyn vientiin sekä lääkekannabikseksi (IL 26.11.2020). Kärnä ei nähnyt mitään moraalista ongelmaa, mikäli viljelisimme sitä lääkkeeksi tai veisimme viljelemäämme kannabista niihin maihin, jotka ovat laillistaneet sen viihdekäytön. Lääkekannabiksen käyttö on ollut mahdollista Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Kärnä laski, että 5 prosentin osuus laillisesta kannabismarkkinasta vuonna 2027 tarkoittaisi noin 1,5 miljardin dollarin liiketoimintaa. Ajatuksena oli, että ”Kallion porukka ostaisi pieniä maatiloja viihdekäyttökannabiksen viljelyyn”.

Suunnitelmassa ei ole ajateltu, miten varmistetaan, että kaikki tuotetut kymmenet tuhannet kilot kannabista ohjautuvat kohdemaahansa. Kovin todennäköistä olisi, että merkittäviä määriä valuisi kotimaiseen käyttöön.

Joissakin maissa opioiditkin ovat sallittuja, samoin amfetamiini ja sen johdannaiset. Koskisiko sama sitten myös oopiumin viljelyä Suomessa? Entä amfetamiinilaboratorioita?

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilakin innostui tästä idearikkaan Kärnän ehdotuksesta arvellen, että maamme vielä jäljellä olevat pientilat voisivat olla juuri sopivia kannabiksen viljelyyn. Tällaiset ajatelmat lienevät alkaneet lähinnä huumorina, mutta kun vaikutusvaltaisen järjestön puheenjohtaja lausuu sellaisesta jotain myönteistä, on asiaan jo syytä suhtautua vakavammin.

Tuskin MTK tai viljelijät ja karjankasvattajat kuitenkaan haluavat, että Suomenniemellä vielä jäljellä olevilla pikkutiloilla aloitetaan sama meininki kuin Afganistanissa eli oopiumin viljely elannon saamiseksi.

Nyt liikemies Nyländen ehdottaa saman suuntaista toimintaa, mutta ”turvallisella” kannabislajikkeella. Samat pulmat tässäkin. Ei pystytä mitenkään varmistamaan esimerkiksi sitä, että viljelty kannabis ei sisällä merkittäviä määriä THC:tä, joka on siis kannabiksen koukuttava aineosa eli marihuana. Pidän selvänä sitä. että viranomaisten mahdollisuudet kontrolloida näitä asioita eivät riittäisi.

Martti Vastamäki

puheenjohtaja, Raittiuden ystävät ry, professori

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka