Mielipide: Ettei jäisi vain puheeksi, kun puhutaan mielenterveydestä

Tiesitkö, että Etelä-Savon alueella on THL:n selvityksen mukaan keskimääräistä enemmän mielenterveyssairauksia ja alkoholista johtuvia äkkikuolemia? Heistä jokaisella on ainutkertainen tarina kerrottavanaan, miten asiat ovat johtaneet mielen särkymiseen tai päihteiden täyttämään elämään.

Jo ennen koronaa käytiin keskustelua lisääntyneistä mielenterveysongelmista ja päihdekäyttäytymisestä. Ovathan muun muassa mielenterveyden ongelmat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Korona on lisännyt huolipuhetta ja puhutaan jopa mielenterveyskriisistä. Puheiden lisäksi tarvitsemme tekoja. Mielenterveys- ja päihdesairaudet ovat tunnesairauksia. Kun sairastumisen akuutti vaihe on ohi ja ammattilaiset ovat auttaneet alkuun, herää kysymys, miten sairauden kanssa eletään uutta arkea?

Kukapa tässä osaisi tukea ja lohduttaa paremmin kuin saman kokenut vertainen. Järjestöjen toiminnassa korostuu vertaistuen merkitys. Korona-aika on osoittanut järjestöjen ketteryyden toimia muuttuvissa tilanteissa ja olemme onnistuneet pitämään yhteyden toipujiin myös korona-aikana.

Erään toipujan toteamus on pysäyttävä: "Tapaan lääkäriä yhden tunnin vuodessa, hoitajaa tunnin kerran kolmessa kuukaudessa ja lopun aikaa minua kannattelee vertaistuki."

Järjestöillä on tärkeä rooli julkisen sektorin rinnalla. Virike ry:n avoimen kohtaamispaikkatoiminnan lisäksi edistämme koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä. Kokemusasiantuntijoita kannattaa hyödyntää niin nykyisissä kuin tulevissa sote-palveluissa, sillä heillä on arvokasta kokemustietoa siitä, mikä heitä on auttanut toipumisessa ja millainen palvelujärjestelmä on asiakkaan näkökulmasta hyödyllinen.

Korona on lisännyt huolipuhetta ja puhutaan jopa mielenterveyskriisistä.

Myös jaetun asiantuntijuuden mallia tulisi hyödyntää enemmän, jolloin asiantuntijuutta ovat jakamassa ammattilainen ja koulutettu kokemusasiantuntija. Tehdessään yhdessä ammattilaisen kanssa asiakastyötä, tuovat toipumisessa pidemmälle edenneet kokemusasiantuntijat asiakkaalle toivoa, että elämä voi olla hyvää sairastumisesta huolimatta.

Hyvät uudet kuntapäättäjät, vetoan teihin, että mielenterveyden haasteet huomioidaan entistä paremmin päätöksenteossa. Liian paljon kuulen toipujilta viestiä, että heidät on unohdettu juhlapuheisiin.

Minna Juuti

toiminnanjohtaja, Mielenterveys- ja päihdetoipujien yhdistys, Virike ry

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka