Mielipide | Omaishoito on liputusta inhimilliselle hoivalle kotona

Pohjoismaiseen hyvinvointimalliin kuuluu ajatus yhteiskunnan tarjoamasta suojaverkosta kaikille.

Omaishoito suuntaa kuitenkin hoivan tuottamisen ja vastuun kotiin. Omaishoidolla on erityinen asema virallisen ja perheen antaman hoivan välimaastossa.

Arviolta miljoona suomalaista auttaa läheistään säännöllisesti pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Pääasiallinen hoivavastuu on noin 350 000:lla suomalaisella ja sitoviksi, ja vaativiksi omaishoitosuhteiksi lasketaan noin 60 000 perheen tilanne. Omaishoidon tukea maksetaan kuitenkin alle 50 000 omaishoitajalle.

Omaishoidon määrä kasvaa ja kuva laajenee. Omaishoitaja on puolisoaan, vanhempaansa, lastaan, sisarustaan tai muuta omaistaan hoivaava läheinen, samassa taloudessa, lähellä tai etäällä, työssä tai eläkkeellä. Omaishoidon alkamiseen liittyy aina suuri elämänmuutos.

On hämmentävää, miten pitkään omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien määrä on pysynyt samana. Omaishoidon kuluja verrataan vaihtoehtokustannuksiin, ennen muuta laitoshoidon menoihin. Vaikka sopimusomaishoito kaksinkertaistettaisiin, sen edullisuus ja kustannustehokkuus olisi vieläkin moninkertainen laitoshoidon kustannuksiin nähden.

Omaishoito on keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustehokasta hoivavalikoimaa. Omaishoidon tulevaisuuden kuva on kuitenkin vaillinainen. Läheiset joutuvat omaishoitotilanteessa pohtimaan rooliaan ja valintaansa turvata inhimillisen hoivan mahdollisuus kotona kaikissa ikävaiheissa.

Omaishoidon luonne tulee tunnistaa. Se ei voi olla ainoa hoivan vaihtoehto, eikä siihen tule päätyä pakolla. Se on aina vapaaehtoinen valinta. Se tulee rakentaa riittävän yhteiskunnallisen tuen ja turvan varaan. Se on kumppanuutta virallisen järjestelmän kanssa ja siksi räätälöityä hoivan rakentamista.

Koko omaishoidon järjestelmä on uusittava vastaamaan kotona hoivaamisen vaatimuksia. Vain palvelut kattava, jaksamista tukeva, kuntouttava ja vapaat turvaava omaishoitomalli luo kestävyyttä.

Perherakenteet pienenevät ja muuttuvat, etäisyydet lisääntyvät. Kysymykset omaishoitajan omasta työurasta, sosiaalisesta elämästä, taloudellisesta turvasta ja eläkevaikutuksesta vaativat ratkaisua.

Jos emme halua omaishoidon kriisiytyvän, on sen arvo tunnustettava ja ansaittu tuki tarjottava.

Mali Soininen

puheenjohtaja, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, varapuheenjohtaja, Omaishoitoliitto, Mikkeli

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka