Mielipide | Maaseutu on kuntien ja kaupunkien selkäranka

Maa-, metsä- ja kalataloudella on iso merkitys eteläsavolaisille kunnille. Ala työllistää Etelä-Savossa suoraan ja välillisesti runsaasti eri alojen ihmisiä ja tuo merkittävästi verotuloja kuntiin.

Taajaman ulkopuolella olevat maaseutuyritykset takaavat kunnan yritystoiminnan monipuolisuuden, matkailijoille kiinnostavia kohteita ja, että myös mökkiläisillä sekä etätyöläisillä on tiet kunnossa perille asti.

Vaalien tuloksena valtuustoihin tuli runsaasti uusia valtuutettua. Olisi toivottavaa, että niin uusilla, kuin jatkavilla valtuutetuilla on tietoa maaseutualojen työllistävyydestä ja merkityksestä oman kunnan tai kaupungin talouteen.

Valtuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kannattavuuteen ja yritystoiminnan mahdollisuuksiin kaupungin päätöksenteon kautta. Kyläkouluja, kirjastoautopalveluja ja muita viimeisiä maaseudun palveluja ei pitäisi nähdä vain kulueränä, vaan mahdollisuutena maaseudun elävänä pysymiseen ja haja-asutusalueen yritystoiminnan jatkuvuuteen.

Etelä-Savon maakunnan kärkenä ovat ruoka, vesi ja metsä. Näiden kolmen osa-alueen tulee näkyä myös jokaisen kunnan ja kaupungin strategiassa. Eikä vain paperilla, vaan myös käytännössä lähiruokana ruokapalvelussa ja toimivien elinkeinotoimen, hankkeiden, maaseutu- ja ympäristöhallinnon sekä lupapalveluiden muodossa.

Monet maaseutualoja koskevat palvelut keskitetään isompiin alueisiin, jolloin niiden toimivuus vain korostuu. Etelä-Savon lomituspalvelut keskittyvät Mikkeliin vuoden 2022 alusta Rantasalmen ja Parikkalan lomatoimen liittyessä Mikkelin lomatoimen kanssa yhteen. Myös maaseutuhallinnon osalta on suunnitteilla yhdistymisiä.

Siitä huolimatta mikä kunta ja, miten isolla alueella palvelut järjestetään on lähipalvelut, paikallistuntemus ja palvelujen toimivuus turvattava. Lisäksi alueiden suurentuessa korostuu ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys. Loma- ja maaseutuhallinnon osalta on toivottavaa jatkaa yhteistyöryhmien kokoontumisia, jotta koko alueen ääni tulee kuulluksi.

Tehtäessä yrityksiä koskevia päätöksiä, tulee valtuutetuilla ja lautakuntien jäsenillä olla tietoa niiden todellisesta merkityksestä alueen yritystoimintaan.

Maaseudun elävänä pysyminen on ennen kaikkea kaupunkien ja kuntien keskustaajamien etu. Maatalous-, metsä- ja maaseutuyrittäjät ovat ratkaisu niin puhtaan ja lähellä tuotetun ruoan tuotantoon kuin maaseudun ja maaseutukuntien elävänä pysymiseen.

Sanna Hämäläinen

Puheenjohtaja

MTK-Etelä-Savo

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka