Mielipide: Uutta kulttuuria Mikkelin johtamiseen

Vaalit on käyty ja henkilövalinnat tehty.

Nyt odotetaan puolueiden taholta vastuuta ja rohkeutta esittää keskeisiin päätöksenteko-organisaatioihin strategista ja taloudellista osaamista sekä johtamisen kokemusta.

Pelkät äänimäärät eivät tätä kerro. Näitä ovat erityisesti puheenjohtajistot, kaupunginhallitus ja ryhmien johtajat.

Johtamisjärjestelmä kaipaa muutosta. Operatiivinen johto on organisaatio, joka kaupunginjohtajan selkeällä vastuulla ja valvonnalla suorittaa strategisten ja isojen keskeisten asioiden valmistelun.

Luottamusjohto linjaa ja teettää niin kauan valmistelua, että se tyydyttää päätöksentekijöitä.

Hyppely järjestelmän yli aiheuttaa ristiriitaisuutta, jonka sivusta huomaa selvästi ja antaa mahdollisuuden operatiiviselle johdolle väistellä vastuuta.

Mikkelissä asiat eivät ole kunnossa valmisteluvaiheissa.

Työskentelyssä tosin ratkaisevassa asemassa on kaupunginjohtaja. Onko hänellä otetta, rohkeutta ja kompetenssia johtaa?

Operatiivisen organisaation sisällä on myös tärkeää, että virkavastuulla olevat ylemmän johtoryhmän jäsenet ovat aidosti oikeilla osaamis- ja tekemisalueillaan.

Puheenjohtajistojen jäsenet ja poliittisten ryhmien johtajat ovat avainasemassa päätösesitysten valmistelussa hakea kaupunkitasoista yhteistä näkemystä ja valtaosin kompromissia kaupunginhallitus- ja valtuustotasoille.

Nykyvaltuuston kokousten ongelmat, kokousten pituudet sekä hallitusten jäsenten kyselytunnit osoittavat, että asiat eivät ole kunnossa valmisteluvaiheissa.

Kaupungin tase ja ennustettavissa olevat tulokset osoittavat, että erityisesti luottamusjohtoon on saatava uutta taloudellista osaamista.

Taseiden alijäämien poistot, uusien strategisten linjausten ja ohjelmien taso edellyttävät näitä osaamishaaroja sekä yhteistyötä ja ohjausta operatiivisen johdon puolelta ryhmien valmisteluissa.

Taseiden kuntoon laitto on aika selkeää ja yksinkertaista asiaa. Alijäämät eivät poistu yleensä ilman myyntivoittoja eli omaisuuden myyntiä.

Mutta. Näin isojen tarpeiden kuin Mikkelin kaupungilla nyt on, vähintään 50 miljoonaa, tyydyttäminen edellyttää, että kaupungin strateginen työskentely ja lopputulosten haku on tehty selkosuomeksi koko valtuustokaudelle tai pitemmällekin niin, että se on taloudellisesti kestävä, käytännössä toimiva ja vastuutahot ovat mitattavissa ja löydettävissä.

Leo Laukkanen

kauppaneuvos

Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka