Mielipide: Kaupunginhallitus johtaa Mikkelin elinvoimaisuuden vahvistamista

Kunnallisvaalit on pidetty. Ehdokkaiden ja kaupunginvaltuustoon valittujen lupaukset on annettu.

Joku lupaa laittaa kaupungin talouden kuntoon neljässä vuodessa. Joku on naulannut kantansa tiukasti lukkoon energiayhtiöjärjestelyissä liittyen kaupungin talouden alijäämän hoitamiseen.

Joku lupaa, että nykyisiä kaupunkilaisille tarjottavia palveluja ei saa heikentää tai poistaa ja niin edespäin.

On kuitenkin nähtävissä, että Mikkelin nykyiset verotulojen kertymät ja niiden kehitys eivät turvaa kaupungin tarjoamia nykyisiä palveluja. Kaupungin verotulot määrittävät kaupungin kehittymisen.

Lääkkeeksi lupausten pitämiselle hyvin moni, lähes kaikki ehdokkaat ja valtuustoon valitut, tarjoavat elinvoimaisuuden vahvistamista ja sitä kautta kaupungin verotulojen kasvattamista.

Verotulojen kasvu onkin kaupunkikonsernin tehokkaan toiminnan ja riskienhallinnan lisäksi lähes ainoa tekijä, jolla kaupungin talous saavuttaa tulevaisuudessa tasapainon.

Mikkelin nykyiset verokertymät eivät turvaa kaupungin nykyisiä palveluja.

Kaupungilla on alueen elinvoiman vahvistamisessa keskeinen rooli. Yritysmyönteinen ilmapiiri, kaavoitus, lupa-asiat eikä vähiten koulutuspalvelut ovat, muiden muassa, välineitä elinvoiman vahvistamiseen ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen.

Mikkelin kaupunki on vahvistanut elinvoimatyön uudistamisen periaatteet. Tavoitteena on selkeyttää elinvoimatyön johtamistapaa ja saada tehokkuutta ja joustavuutta elinvoimapalveluihin.

Uudessa toimintatavassa kaupunginhallituksen ja erityisesti sen jaoston rooli korostuu entisestään.

Tulevalla valtuustokaudella jaostoon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja kaksi muuta kaupunginhallituksen jäsentä.

Jaosto vastaa elinvoimaohjelman valmistelusta, sen täytäntöönpanosta ja seurannasta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto kantaa siis ison vastuun kaupungin elinvoimaisuuden kehityksestä ja sen vaikutuksesta kaupungin talouteen.

Kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseen osallistuu toki muitakin tahoja, mutta kaupunginhallituksen rooli ja erityisesti sen puheenjohtajiston ote johtaa elinvoimatyötä on keskeinen siten, että tämä kokonaisuus toimii mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Sote-uudistuksen myötä katseet kohdistuvat entistä enemmän elinvoimaisuuden vahvistamisessa ja sitä kautta verotulojen kasvattamiseen.

Risto Rouhiainen

kauppatieteiden maisteri, kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka