Mielipide: Digitalisointiin apua valtion erityistehtäväyhtiöstä

Länsi-Savossa on ollut esillä keskustelua Essoten potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinnasta, mutta ei kuitenkaan laajemmasta asiakokonaisuudesta.

Valtion erityistehtäväyhtiö Digi Finland Oy valmistelee kansallisia ICT- ja digitaalisia ratkaisuja.

Yhtiön tarkoitus on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia palveluja ja niiden käyttöönottoa sekä viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin palvelujen hyödyntämistä.

Mikä on Digi Finland Oy:n asema ja rooli hyvinvointialueiden ja ministeriöiden ICT- ratkaisuissa ja tulevaisuuden digitalisoinnissa?

Toivottavasti kokonaisuuden johtaminen, vastuut ja rajapinnat selkeytyvät vuoteen 2023 mennessä.

Valtion erityistehtäväyhtiö yhdessä käyttäjäorganisaatioiden kanssa voisi luoda vahvan lähtökohdan sille, että saavutettaisiin toiminnallisesti järkevät ja taloudellisesti kestävät toteutukset, kuten toimialariippumattomat peruspalvelut.

Uudistukseen liittyy myös riski siitä, että kuntien ja kuntayhtymien jo tekemät ICT-investoinnit valuvat hukkaan. Näin ei kuitenkaan saa tapahtua.

Jää siten nähtäväksi, miten tämä mahdollisesti hyvinvointialueitakin hyödyntävä ICT-kokonaisuus lopulta rakentuu.

Joka tapauksessa tämä muutos maksaa paljon, mutta tavoitetilassa se tuokoon mukanaan kustannussäästöä ja toimivia digipalveluja, unohtamatta tietoturvallisuus- ja varautumisvaatimuksia.

On aika muistuttaa, että rahoitus näihin julkishallinnon ratkaisuihin ei tule valtiolta, vaan veronmaksajilta.

Mikko Kosonen

Mikkeli

Kommentoi