Mielipide: Ristiinan lukion lakkauttamisesta ei tullut säästöjä

Kaupunginhallitus päättää maanantaina 27.9. valtuustolle annettavista selvityksistä vuotta 2020 koskevassa tarkastuskertomuksessa esitettyihin kysymyksiin.

Yksi kysymyksistä kuuluu:

”Mikkelin lukion Ristiinan toimipiste lakkautettiin 1.8.2020 ja osa Ristiinan lukion oppilaista siirtyi Mäntyharjun lukioon. Lukio-opiskelijoiden määrä väheni vuodesta 2019 jopa 36 oppilaalla. Toteutuivatko suunnitellut säästöt konkreettisesti?”

Otteita kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta:

”Vuonna 2019 nuorten lukiokoulutuksen vos-rahoitusta saatiin 4 654 436 euroa ja vuonna 2020 4 473 647 euroa, eli vähennystä tuli noin 180 000 euroa. Suurin osa vähennyksestä johtui osan lakkautetun lukion Ristiinan toimipisteen ristiinalaisten lukiolaisten siirtymisestä lukioon Mäntyharjulle.”

”Koko lukiokoulutuksen tilinpäätöslukuja verrattaessa voidaan todeta, että arvioitu laskennallinen säästö tulee toteutumaan, eikä ”Ristiinan kustannuksia” ole vyörytetty muun lukiotoiminnan päälle eikä Ristiinan päälle ole vyörytetty muita lukiokustannuksia. Säästö toteutuu opiskelijamäärän hetkellisestä vähenemisestä huolimatta.”

”Opiskelijamäärän hetkellinen notkahdus palautuu lukion aloituspaikkojen kautta tasolleen viimeistään lukuvuotena 2022–2023.”

Säästöväitteille ei löydy mitään perusteita tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksen lukiota koskevassa osassa lukee:

”Toimintavuotta 2020 leimasi koronapandemia ja siitä seuranneet toimintarajoitukset ja muutokset lukiokoulutuksen normaaliin toimintaan. Poikkeusolosuhteet … näkyvät tilinpäätöksessä talousarvioon nähden pienentyneinä tuloina ja menoina.”

”Henkilöstökulut alittuivat 2 178 000 eurolla. Tähän syynä oli koronapandemiasta aiheutuneet toiminnan muutokset ”

Tilinpäätöksestä käy ilmi, että muutokset vuodesta 2019 vuoteen 2020 olivat seuraavat: opetuskurssien lukumäärä väheni 9,4 prosentilla (80), oppilaitten lukumäärä väheni 4,4 prosentilla (36), opetuskurssin keskimääräinen kustannus kasvoi 2,8 prosentilla, lukion menot vähenivät 6,8 prosentilla eli 397 000 eurolla.

Näiden tietojen perusteella voi päätellä, että lukion kustannusten pieneneminen johtui koronasta. Sen sijaan valtionosuuksien pieneneminen johtui suurimmalta osin Ristiinan lukion lakkauttamisesta.

Ei pidä paikkaansa, että opiskelijamäärät palautuisivat entiselle tasolleen. Keskustan lukion tilanahtaudesta johtuen kaikkia Ristiinaan aloituspaikkoja ei voitu siirtää keskustan lukioon. Tästä seuraa 86 000 euron vuosittainen valtionosuuden menetys.

Erkki Rantalainen

Ristiina, Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka