Mielipide | Älä jätä lasta yksin – minä menetin omat lapseni vieraannuttamisen takia

Iltasanomat-lehti kertoo 17.9.: ”Oikeusministeri myöntää lasten vieraannuttamisen olevan todellinen ilmiö”. Uutisen sisältö on, että viranomaisilla ei ole keinoja puuttua vieraannuttamiseen.

Olen menettänyt omat lapseni vieraannuttamisen tuloksena. Olen yrittänyt etsiä lapsilleni myös apua.

Turhaan. Mutta miksi? Näkemykseni on, että ilmiötä ei tunnisteta pintaa syvemmältä ja lapset jäävät yksin.

Oikeuspsykologi Julia Korkman toteaa 31.5. Lapsen maailma-verkkolehdessä ”tutkimusten todistavan, että entisen puolison mustamaalaaminen lasten kuullen on lasten psyykkiselle hyvinvoinnille jopa vakavampi isku kuin yksittäinen lyönti”.

Kirjallisuudessa vieraannuttamista kuvataan yhtenä perheväkivallan muotona. Tutkimusten mukaan yleisimpiä vieraannuttamiselle altistuneilla lapsilla ja nuorilla esiintyviä oireita ovat muun muassa ahdistuneisuus, masentuneisuus ja itsetuhoajatukset, syömishäiriöt, kouluvaikeudet, päihteiden lisääntynyt käyttö, pakko-oireet, toistuvat itsesyytökset sekä ahdistus- ja paniikkihäiriöiden lisääntynyt riski.

Miksi vieraannuttamiseen ei puututa, jos se on perheväkivaltaa, jolla on vakavia seuraamuksia lasten hyvinvoinnille? Miksi lapsi jätetään yksin?

Miksi vieraannuttamiseen ei puututa, jos se on perheväkivaltaa ?

Yksi keskeisistä ongelmista on, että sote-ammattilaisilla on naiivi suhtautuminen vieraannuttamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kuultu vieraannuttaminen-termistä, mutta ei tiedetä, miten siihen suhtauduttaisiin tai puututtaisiin.

Tästä johtuen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä on ilmeisesti keksitty termi vanhempien välinen ”huoltoriita”, jolla asia saadaan tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Ongelmana vain on, että tuomarit tai asianajajatkaan eivät laajemmin tunne ilmiötä. Toteutuuko lapsen etu tämän kaiken välissä?

Ei toteudu vieraannuttamistilanteissa. Huoltoriidalla asian kuittaaminen johtaa huomion vanhempiin, ei lapseen, jota juuri pitäisi suojella.

Vieraannuttamisessa on kyse siitä, että lapset alkavat suhtautua toiseen vanhempaan kielteisesti ilman perusteltua ja todellista syytä.

Kirjallisuudessa viitataan nykyisin kulttijohtamisen toimintatapoihin vieraannuttajan ja lasten välillä eli lapsen täydelliseen aivopesuun ja keinoihin sen saavuttamiseksi.

Vieraannuttamisen tunnistamisesta tekee erityisen haasteellisen se, että vieraannuttaja vanhempi tukeutuu lapsen ”mielipiteeseen”.

Mutta juuri tästä usein on kyse. Vieraannuttajan pyrkimyksestä vaikuttaa lapsen mielipiteeseen valheellisia väitteitä ja mustamaalausta käyttäen.

Älä jätä lasta yksin. Puutu vieraannuttamiseen.

Ota tarvittaessa selvää vieraannuttamisilmiöstä. Ilmiöstä löytyy nykyään suhteellisen hyvin tietoa internetistä.

Ole yhteydessä alan asiantuntijajärjestöihin, kuten Ensi- ja turvakotien liittoon ja Mikkelin alueella sen jäsenyhdistykseen Viola ry:hyn. Sosiaalisessa mediassa on myös vertaistukiryhmiä.

Tee jotain ajoissa. Minä en onnistunut ja järjestelmä jätti lapseni yksin.

Vieras vanhempi

Mikkeli

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.