Mielipide: Hyvinvointialueiden rahoitus leikkaa kuntapalveluista

Suomeen tehdään vuoden 2023 alussa 21 uutta hyvinvointialuetta sekä erillinen Helsingin alue, jotka järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen.

Hyvinvointialueet muodostuvat osittain nykyisten maakuntien mukaan, rahoitus tulee verotusmuutoksien jälkeen valtiolta.

Uudistuksella on tarkoitus leikata noin 20 miljardin euron sotemenojen kasvua sekä taata tasa-arvoiset sotepalvelut kaikille suomalaisille.

Uusien hyvinvointialueiden rahoitus muodostuu kuntien 2021 ja 2022 sotekustannusten mukaan, joka on voinut kannustaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymiä nostamaan omia kustannuksiaan. Tällä hetkellä sotekuntayhtymien kustannukset maksavat omistajakunnat.

Valtion tuet kunnille ja uusille hyvinvointialueille tulevat samasta verokassasta, joten jos nykyisten sotekuntayhtymien kustannukset nousevat 2021 ja 2022, vastaavasti kuntien valtiontuet laskevat 2023 alkaen.

Tämä tarkoittaa leikkauksia muun muassa varhaiskasvatus-, opetus-, liikunta-, kulttuuri-, sekä aluekehitys- ja yritystoimintaan.

Esimerkiksi Etelä-Savossa Mikkelin alueella on useamman kunnan yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote.

Vuoden 2017 alussa 52 000 asukkaan Mikkelin sotelaskutusosuus oli noin 180 miljoonaa euroa, 2022 Mikkelin maksuosuudeksi on arvioitu noin 226 miljoonaa euroa,.

Sotekustannusten nousun johdosta Mikkeli on jo joutunut leikkaamaan palveluverkkoa ja nostamaan veroprosenttia.

Manner-Suomen 293 kunnasta 225 kuntaa teki 2019 negatiivisen tuloksen.

Valtion tukien lisäleikkaukset kuntien vuosibudjetteihin tulevat lisäämään ihmisten eriarvoisuutta ja syrjäytymistä sekä pakottavat kunnat myymään muun muassa energiaomistuksiaan.

Jarno Strengell

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, aluevaaliehdokas (sd.)

Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka