Mielipide: Kotieläintuotanto on osa kestävää ruokakulttuuria

Ruoan osuus suomalaisten kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä on 16 prosenttia. Edelle menevät asuminen ja energiankulutus, palvelut ja tavarat sekä liikkuminen.

Valtioneuvoston mukaan kestävä ruokakulttuuri rakentuu ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta osa-alueesta. Sen perusta on ruoantuotanto, jossa luonnonvarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Hankintalain mukaan ympäristövaikutusten huomioinnin julkisissa hankinnoissa tulee perustua elinkaariarviointiin. Kuntien on huomioitava paikallisen ja kotimaisen ruoan merkitys julkisissa hankinnoissa.

Tutkimusten mukaan merkittävä osa oppilaista ei osallistu kouluruokailuun eikä ruokailuun osallistuvista iso osa syö annostaan kokonaan. Hävikin määräksi on arvioitu noin 400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa vuodessa.

Kouluissa ruokahävikin syiksi on arvioitu ruoan laatu ja maku sekä ruokailutottumukset ja kavereiden esimerkki. Syömättä jätetty ateria on ravitsemuksellisesti ja ilmaston kannalta huonoin vaihtoehto.

Vanhuksille on tärkeää tarjota ruokaa, joka täyttää ikääntymisen myötä muuttuvat ravitsemukselliset tarpeet. Tärkeää on huomioida tottumukset ja mieltymykset. Niukasti syöville, huonoruokahaluisille on tärkeää tarjota maistuvaa, tuttua ruokaa.

Kotieläintuotanto on tärkeä osa kiertotaloutta. Märehtijän pötsissä elävät mikrobit mahdollistavat ihmiselle, sioille ja siipikarjalle syötäväksi kelpaamattoman nurmen ja kuitupitoisten sivutuotteiden muuntamisen lihaksi ja maidoksi.

Märehtijöiden pötsimikrobit tuottavat metaania, jonka eläin poistaa röyhtäilemällä. Metaanin hiili on peräisin biomassaan sitoutuneesta hiilestä eli se ei vapauta uutta fossiilista hiiltä ilmakehään.

Pelloistamme vain pieni osa soveltuu ihmisille käyttökelpoisen ravinnon raaka-aineen tuottamiseen, mutta märehtijät pystyvät tähän ja samalla ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Kotieläintuotantomme on keskeinen osa kestävää ruokakulttuuria.

Kaupungit ja kunnat voivat tukea oman alueensa elintarviketuotantoa ottamalla maatilat mukaan elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja varmistamaan lähellä tuotetun ilmastoystävällisen ruoan saatavuuden.

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

MTK Etelä-Savo

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka