Mielipide | Perussuomalaiset haluaa Mikkelin talouden kuntoon

Mikkelin yrittäjät kirjoitti keväällä 2015 näin: ”Monilla keskeisillä mittareilla mitaten Mikkelin näivettyminen on tosiasiassa jo alkanut, kun ollaan rehellisiä ja mittareita katsotaan ilman vaaleanpunaisia laseja. Kaupungin väestökehitys on negatiivinen, talous on alijäämäinen ja kaupunkikonsernin velkamäärä lisääntyy vuosi vuodelta, veroäyri ja kiinteistövero ovat valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Vuokrat sekä piiloveroina pidettävät energiamaksut, jätemaksut, ja vesimaksut ovat keskimääräistä kalliimpia”.

Nyt 2021 edellä mainittu on edelleen ajankohtainen. Mitään ei ole opittu ja mäki on kohta laskettu. Kriisikuntamenettely häämöttää 2023 lopussa. Alijäämiä on tuolloin katettavana noin 50 miljoonaa euroa. Ainoa vaihtoehto on myyntivoitto jostakin omaisuuserästä.

Katseet ovat energiayhtiöiden osakkeissa. Ajaudumme pakkoratkaisuun. Jää nähtäväksi menetämmekö energiaosakkeet ulkopuoliselle sijoittajalle vai onnistuuko ratkaisuksi maakunnallinen holding-yhtiö. Molemmat energiayhtiöt sisältävät hyvää tekemistä, mutta niidenkin on elettävä ajassa ja pidettävä huoli omasta menestymisestään ja tulostavoitteistaan. Omistajilla täytyy olla hyvä syy olla omistaja, omistajaohjauksen tulee olla vastuullista ja tavoitteellista.

Samaan aikaan käyttötalous on alijäämäinen 6–8 miljoonaa vuodessa. Palvelut tuotetaan kohtuullisen tehokkaasti verrokkikaupunkeihin nähden, mutta tulojen puute vaivaa Mikkeliä. Kaupungin tulot ovat verrokkikaupunkeihin nähden alhaisella tasolla. Tämä pakottaa Mikkelin sopeuttamaan palvelurakenteen tulojen tasolle eli selvästi heikommalle tasolle kuin verrokkikaupungit.

Lähipalvelut on määriteltävä uudelleen. Mitataanko lähipalveluiden etäisyyttä kilometreissä vai ajassa? Kaupunkiorganisaation moniportainen organisaatio on purettava auki ja tiivistettävä merkittävästi. Henkilöstön määrä tuoreimpien tietojen mukaan on yli 2 000. Sellaiset toiminnat, joita on markkinoilla kattavasti saatavilla tulee ulkoistaa ja hankkia palvelut tehokkaasti kilpailluilta markkinoilta.

Kaupunkikonsernin hankinnat täytyy tehdä entistäkin tehokkaammin aluetalous huomioiden.

Kaikki nämä talouteen liittyvät ratkaisut on tehtävä. Ei ole vaihtoehtoja; on pakko. Mikään edellä mainituista toimenpiteistä ei miellytä ketään. Niitä ei ole kiva tehdä.

Mikkelin strategian täytyy tukea sellaista, millä voimme erottua muista kaupungeista. Vapaa-ajan asukkaat sekä matkailun mahdollisuudet, lähiruuan jalostusasteen nostaminen ovat realistisia kehityskohteita . Lakisääteiset palvelut on turvattava. Vapaaehtoiset palvelut joudutaan säätämään kantokyvyn mukaiseksi.

Mielikuviin ja toiveajatteluun perustuva päätöksenteko on lopetettava. Yhdessä yli puoluerajojen voimme onnistua, Perussuomalaiset haluavat talouden kuntoon, se on meidän velvoite.

Jani Sensio

Kaupunginvaltuutettu (ps.), Mikkeli

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka