Puheenvuoro: Hyvinvointialue vaikuttaa jokaisen eteläsavolaisen arkeen

Hyvinvointialueet ovat monella mittapuulla Suomen kaikkien aikojen suurin uudistus, joka koskee kansalaisille tärkeitä terveyden ja turvallisuuden palveluita.

Tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluita laadukkaasti ja yhdenvertaisesti.

Samalla kyse on julkisen hallinnon uudistuksesta, jossa Suomeen syntyy 21 uutta, kunnista ja valtiosta erillistä aluetta.

Alueilla on itsehallinto eli ne päättävät itsenäisesti vastuullaan olevista palveluista. Uudistuksessa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet korostuvat ja lisääntyvät.

Jokainen voi vaikuttaa hyvinvointialueisiin ja niiden palveluihin aluevaaleissa äänestämällä tai lähtemällä itse ehdolle.

Aiemmin sosiaali- ja terveyspalveluista ovat vastanneet kunnat. Nyt kansalaiset pääsevät valitsemaan suoraan, ketkä sote- ja pelastuspalveluista päättävät.

Etelä-Savon hyvinvointialueen budjetti on arvion mukaan 618 miljoonaa euroa.

Tähän saakka edustajat sairaanhoitopiirien päätöksentekoon ja kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntiin on valinnut kunnanvaltuusto.

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden ylin päättävä elin, aluevaltuusto. Etelä-Savon hyvinvointialueella valtuustoon valitaan 59 valtuutettua.

Valtuustot päättävät esimerkiksi perusterveydenhuollon, hammashoidon, mielenterveyspalveluiden, äitiys- ja lastenneuvolan, ikääntyneiden asumispalveluiden, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen järjestämisestä.

Vastuu siirtyy alueille vuoden 2023 alussa.

Hyvinvointialueilla hoidetaan erittäin vastuullista tehtävää. Rahoitus tulee valtiolta, mutta alueet päättävät itse sen kohdentamisesta.

Päätökset koskevat isoja rahoja: Etelä-Savon hyvinvointialueen budjetti on vuoden 2022 tasossa tehdyn tämän hetken arvion mukaan 618 miljoonaa euroa.

Budjetti palvelee vajaan 133 000 asukkaan tarpeita. Kaikkien hyvinvointialueiden menot ovat arviolta 20,6 miljardia euroa.

Valtuustot päättävät siitä, missä sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen palveluita tulevaisuudessa sijaitsee ja miten palvelut järjestetään.

Niiden on linjattava esimerkiksi palveluverkosta, eli siitä, missä pelastuslaitos, neuvolat ja sotekeskukset sijaitsevat ja voisivatko palvelut jatkossa olla eri alueiden välillä liikkuvia, kotiin tuotavia tai verkossa järjestettäviä.

Samalla on punnittava kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumista, jotta jokainen saa palvelunsa samoin perustein.

Aluevaltuustot ottavat myös kantaa siihen, miten paljon ne järjestävät sosiaali- ja terveyspalveluita itse ja missä määrin ne hyödyntävät esimerkiksi yritysten tai järjestöjen tuottamia palveluita.

Sote-uudistus on iso mullistus paitsi kansalaisille myös kuntien ja sairaanhoitopiirien työntekijöille. Etelä-Savossa noin 7 200 henkeä siirtyy hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Osaavat työntekijät ovat laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden edellytys. Aluevaltuusto vastaa hyvästä henkilöstöpolitiikasta. On tärkeää linjata muun muassa, millaista joustoa työelämässä on, miten työssä kehittymistä ja kouluttautumista edistetään ja miten johtamiseen panostetaan, jotta työ on mielekästä ja työssä jaksetaan.

Hyvinvointialueet rakentuvat osallisuudella. Aluevaltuuston on pidettävä huolta siitä, että kansalaiset voivat vaikuttaa monipuolisesti hyvinvointialueen toimintaan.

Alueet voivat esimerkiksi järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukas- ja asiakasraateja, selvittää asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa sekä suunnitella ja kehittää palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.

Lain mukaan hyvinvointialueille on asetettava myös hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto, jotka huolehtivat näiden väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteisesti alueiden ja kuntien tehtävä, joten yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan.

Ihan ensimmäiseksi kaikkien on kuitenkin kiinnostuttava Suomen ensimmäistä hyvinvointialuevaaleista.

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Se kannattaa merkata kalenteriin jo nyt.

Sirpa Paatero

kuntaministeri (sd.)

Kotka

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka