Mielipide: Etelä-Savon ely-keskus vastaa Kyösti Kakkosen lausuntoihin: "Emme voi katsoa luvatonta toimintaa läpi sormiemme"

Länsi-Savossa esiteltiin 9.11. Kyösti Kakkosen Savonlinnassa omistaman Rauhalinnan kunnostusprojektia.

Hanke ansaitsee julkisuuden, koska siinä on tehty paljon hyvää työtä arvokohteen kunnostamiseksi.

Artikkelissa koettiin pettymyksenä Etelä-Savon ely-keskuksen toiminta. Kakkonen odotti joustavampaa, vastuullisempaa, kyvykkäämpää ja näkemyksellisempää toimintaa. Hänen mukaansa asiat myös viivästyivät viranhaltijoiden kesälomien johdosta.

Ely-keskus taustoittaa asiaa siten, että hankkeessa alueelta purettiin ilman purkamislupaa valtioneuvoston asetuksella ja yleiskaavalla suojeltu piharakennus.

Käsityksemme mukaan rakennus on purettu, kun kaikki rakennusosat on runkoa myöten poistettu ja kivijalasta on osa jäljellä.

Rakennusperintölaki on tällaisessa tapauksessa yksiselitteinen, ely-keskuksen on tehtävä asiasta tutkintapyyntö poliisille ja sen myös teimme.

Viranomaistoiminnan tulee kohdella kaikkia kansalaisia tasapuolisesti.

Puretun suojelurakennuksen paikalle ryhdyttiin rakentamaan uudisrakennusta, edelleen ilman siihen tarkoitettua rakennuslupaa. Rakennusvalvonta joutui keskeyttämään rakentamisen.

Uudisrakennukselle ei voida myöntää lupaa lainvastaisesti puretun rakennuksen paikalle. Tarvitaan rakennusperintölain mukainen päätösprosessi, jossa asia selvitetään. Juridisesti asia on selkeä.

Ely-keskuksella on rakennussuojeluun liittyviä valvontatehtäviä ja päätöksenteossa toimitaan lain mukaan.

Emme voi katsoa sormien läpi valtioneuvoston asetuksella suojellun rakennuksen luvatonta purkamista.

Viranomaistoiminnan tulee kohdella kaikkia kansalaisia tasapuolisesti. Rakennusperinnön suojeluun liittyvä lainsäädäntö ei tunne kompensaatioperiaatetta, eikä muilta osin kiitettävä toiminta anna erityisoikeuksia lainsäädännön rikkomiseen muualla.

Viranhaltijoiden kesälomat voivat viivästyttää päätöksiä. Organisaatiot ovat ohuet eikä sijaisia ole.

Hankekokonaisuuden viivästymisen syy ei ole kuitenkaan kenenkään kesäloma.

Ely-keskus korostaa rakennussuojelussa yhteistyötä. Hankkeissa on hyvä tuumia hetki ennen käytännön toimia ja tarvittaessa kysyä neuvoa viranomaisilta.

Kansalaisia varten me viranhaltijat tosiaan olemme. Toivomme, että tässäkin prosessissa jatketaan yhteistyössä kohti laillista asiantilaa.

Eero Korhonen

alueidenkäytön ja luonnonsuojelun palveluiden päällikkö

Etelä-Savon ELY-keskus

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka