Mielipide: Avoimuutta tulee vaalia, edistää ja parantaa koko ajan

Olen huolissani Mikkelin kaupungin avoimuudesta.

Sulkeutuminen ja vaientaminen näkyy nykyään valtuustossa ja kuntalaisten adresseja vähättelemällä. Tällainen tunkkainen suunta on käännettävä kohti avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kaupunginvaltuutetun perustehtävä on vaikuttaa päätöksiin puhumalla tai kysymällä asioista.

Valtuutettu saa lain mukaan käyttää puheoikeuttaan ja perustella ehdotuksiaan, esittää kantojaan ja vastakysymyksiä jokaisen käsiteltävän asian yhteydessä.

Kuntalaiset ovat äänestäneet valtuutetut edustamaan itseään ja ottamaan osaa päätöksentekoon, kertomaan mielipiteitään ja tuomaan keskusteluun eri näkökohtia.

Kokouksessa käytävällä keskustelulla ja uuden informaation merkityksellä voi olla vaikutusta päätösten lopputulokseen.

Puheenjohtaja ei voi estää valtuutettuja ilmaisemasta kantaansa.

Valtuutetun puheenvuorolla voi olla vaikutusta muiden valtuutettujen äänestyskäyttäytymiseen ja siten lopputulokseen.

Mikkelin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan puheenjohtajan tehtävä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä kokouksessa. Asiasta on varattava tilaisuus keskustella. Kokouksen sujuvan kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen pituus kolmeen minuuttiin.

Toin veroprosenttikäsittelyssä esille näkemykseni siitä, että verotulot Mikkelin kaupungille ovat sitä suuremmat mitä työkykyisempiä mikkeliläiset ovat. En halua korottaa veroprosenttia, vaan haluan, että kaupunki parantaa työllisyyden hoitamista saadakseen lisää verotuloja.

Yksi prosenttiyksikkö tuottaa tällä hetkellä Mikkelille veroja vain noin kahdeksan miljoonaa euroa. Tätä kertymää tulee saada isommaksi eli saada kaikki työikäiset töihin.

Valtuuston puheenjohtaja keskeytti puheenvuoroni usein ja väitti, ettei asia liity veroprosenttiin.

Olen eri mieltä. Puheenvuoroni liittyi käsiteltävään asiaan, pysyi aikarajoissa eikä ollut sopimaton. Valtuuston puheenjohtajan tulee jatkossa olla huolellisempi tulkinnoissaan.

Lain mukaan puheenjohtaja ei voi määräyksillään estää valtuutettuja ilmaisemasta kantaansa. Esimerkiksi Vaasan hallinto-oikeus kumosi erään kunnanvaltuuston päätöksen, koska se oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä, puheenjohtajan estettyä kahta valtuutettua käyttämästä puheenvuorojaan.

Kaupungin kokousten johtaminen ei ole leikkiä, vaan lain toteuttamista. Puheenjohtaja on vastuussa valtuuston päätösten lainmukaisuudesta.

Lisäksi valtuuston puheenjohtajan velvollisuus on pitää huolta valtuutettujen oikeuksista ja tasapuolisesta kohtelusta. Puheenjohtaja toimii valtuuston luottamuksen varassa.

Tehkäämme Mikkelistä avoin, vuorovaikutteinen kaupunki, jossa kuntalaisten osallistumista arvostetaan!

Satu Taavitsainen

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka