Mielipide | Kuntalaisten kuulemista ja osallisuutta pitää kehittää

Mikkelissä kuntalaiset ovat ottaneet aktiivisesti kantaa viime aikoina muun muassa valmisteilla oleviin koulu- ja päivähoitoratkaisuihin.

Kaupungin päättäjille on toimitettu adresseja, lisäksi kuntalaiset ovat olleet suoraan yhteydessä myös meihin poliittisiin luottamushenkilöihin.

Kansalaisten osallisuus muuttuu ja sen muodot elävät. Vaaleihin perustuvan edustuksellisen demokratian kriisistä on puhuttu pitkään. On nähty, että ihmiset tarvitsevat monipuolisia osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Pelkkä vaaleissa äänestäminen ei riitä. Vain pieni vähemmistö kuntien vaalikelpoisista asukkaista myöskään asettuu itse ehdokkaiksi kunta-, alue- tai eduskuntavaaleihin.

Monelle ihmiselle tärkeää vaikuttamisessa on, että näkee työnsä tuloksia ja kokee, että vaikuttamisella on merkitystä. Monenlaiset pop-up -tyyppiset toiminnat nostavan päätään.

Monet kunnan asukkaat kokevat mielekkääksi osallistua, kun sillä voidaan edistää jotakin konkreettista muutosta. Tällainen voi olla vaikkapa oman asuinalueen päiväkodin tai koulun asia. Vaikuttamiseksi ei välttämättä tarvita järjestöä, vaan löyhä yhteenliittymä aktiivisia ihmisiä voi sekin toimia tuloksellisesti.

Voimme kokeilla Mikkelissä osallistavaa budjetointia.

Osallisuudella on merkitystä. Tuoreiden tutkimusten mukaan osallisuuden kokemus vaikuttaa keskeisesti ihmisten hyvinvointiin ja siihen, kokeeko ihminen merkityksellisyyttä elämässään.

Osallisuuden kokemus kannattelee vastoinkäymistenkin keskellä ja auttaa eteenpäin esimerkiksi kuntoutumisessa, työssä ja opinnoissa.

Me sosialidemokraattien valtuustoryhmän edustajat pidämme tärkeänä asukkaiden osallisuutta. Kunnan pitää koko ajan kehittää toimintatapoja, joilla ihmisten aktiivisuutta ja aloitteellisuutta voidaan tukea. Tässä Mikkelissäkin on paljon uudistamisen varaa.

Mahdollisuuksia on paljon. Voimme kokeilla Mikkelissä osallistavaa budjetointia, ja kunta voi toteuttaa päättäjien ja kuntalaisten vapaamuotoisia tai teemakohtaisia työpajoja ja tapaamisia.

Arvostamme myös kuntalaisten suoria yhteydenottoja puhelimitse tai sähköpostilla meihin päättäjiin.

Olemme kokeneet kuntalaisten adressit ja heidän organisoimansa tapahtumat tärkeiksi. Näitä on ollut myös vuonna 2021, liittyen muun muassa kunnan alueella oleviin uimarantoihin, kirjastoihin ja kouluihin.

Mikkeli on sivistyskaupunki. Siihen kuuluu välittäminen ja aktiivinen vuorovaikutus asukkaiden ja päättäjien välillä.

Satu Taavitsainen

puheenjohtaja

Soile Kuitunen

varapuheenjohtaja

Petri Tikkanen

varapuheenjohtaja

Raine Lehkonen

sihteeri

Mikkelin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka