Mielipide: Ajaako palkkaharmonisointi kunnat kumoon Etelä-Savossa?

Essoten hallituksen hyväksyttävänä on 25.11. ensi vuoden talousarvio. Siinä on huomioitu palkkaharmonisointiin vuodelle 2022 29,3 miljoonaa euroa ja vastaavasti lisätty kuntien maksuosuutta.

Käsittelyssä ovat myös kuluvan vuoden talousarviomuutokset. Merkittävin on takautuvaan palkkojen harmonisointiin tehty 16,2 miljoonan varaus vuosille 2020 ja 2021.

Palkkaharmonisointiin esitetään siis varattavaksi yhteensä lähes 50 miljoonaa vuosille 2021-2022.

Palkkaharmonisoinnin taustalla on Essoten perustamisen yhteydessä solmittu henkilöstön siirtosopimus. Lisäksi nykyisen oikeuskäytännön mukaan palkkaharmonisointi tulee toteuttaa korkeimpien tehtäväkohtaisten palkkojen mukaisesti.

Sopimukselliset ja oikeudelliset perustelut harmonisoinnille siis on. Koska harmonisoinnissa on jarruteltu, nyt se joudutaan tekemään lähes kerralla.

Edessä on vielä koko hyvinvointialueen harmonisointi, jolloin tarkastellaan Essoten palkkoja osana maakunnan kokonaisuutta. Näissä talkoissa valtio on luvannut olla mukana.

Essoten talousarvioesitys oli kunnissa lausunnolla siinä vaiheessa, kun palkkaharmonisoinnin kuluiksi vuodelle 2022 arvioitiin 17 miljoonaa euroa.

Kuntien vastaus oli: ”Jäsenkunnat eivät hyväksy Essoten talousarviossa esitettyä jäsenkuntalaskutustasoa vuodelle 2022, koska se ylittää täysin jäsenkuntien taloudellisen kantokyvyn ja aiheuttaa merkittäviä leikkauksia myös tulevien vuosien rahoitukseen. Essoten on löydettävä muusta toiminnastaan vähintään mahdollista palkkaharmonisointia vastaavan suuruiset säästöt, jotta kuntalaskutuksen taso ei nouse enempää jo muutoinkin sietämättömän korkealta tasolta.” (Essoten hallitus 25.11., esityslista).

Ensi vuodelle olisi siis etsittävä lähes 30 miljoonan säästöt. Samaan aikaan palvelutarve alueella kasvaa, henkilöstöä tarvitaan mitoitusvaatimuksten takia lisää ja koronakin aiheuttaa yhä kustannuksia.

Jos jäsenkuntaosuudet esitetyllä tavalla kasvavat, vaarana on kuntien joutuminen kriisikuntamenettelyyn.

Länsi-Savossa 19.11. kerrottiin Mikkelin karvalakkilähetystön vierailusta ministerien pakeille. Yksi keskustelun aihe oli palkkaharmonisointiin Etelä-Savossa liittyvä epäoikeudenmukaisuus.

Sen sijaan, että alueella voitaisiin toteuttaa harmonisointi valtion varoin hyvinvointialueen rakentumisen yhteydessä, joutuvat alueen kunnat maksamaan harmonisoinnin valtaosin itse.

Tämä siksi, että Etelä-Savossa on hyvissä ajoin muodostettu laajempi sote-palvelujen kokonaisuus. Ministeriössä tunnustettiin tilanteen epäoikeudenmukaisuus. Ratkaisua ei kuitenkaan luvattu.

Essoten ja kuntien näkökulmasta olisi kuitenkin välttämätöntä, että valtion kompensaatio palkkojen harmonisoinnista olisi käytettävissä jo nyt. Etelä-Savo on palkkaharmonisointiasiassa kohtuuttoman tilanteen edessä ilman valtion rahoitusta.

Essoten hallitus päättää torstaina käytännössä siitä, lähteekö valtuustolle esitys talousarviosta, joka ajaa kunnat kumoon vai kaivetaanko palkkaharmonisoinnin kulut omaisuutta myymällä, palvelurakennetta merkittävästi karsimalla tai henkilöstöä lomauttamalla.

Susanna Pirttiaho

Essoten hallituksen jäsen, YTM, palvelujohtaja, aluevaaliehdokas (kesk.)

Kangasniemi

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka