Mielipide: Etelä-Savon energiaa ei saa myydä

Mikkelin kaupunginvaltuusto teki 7. kesäkuuta Suur-Savon Sähkön osakeomistuksien osalta seuraavan päätöksen:

”Energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta”.

Mikkelin kaupunginhallitus päätti 22.11. äänin 9-2 esittää kaupunginvaltuustolle, että ”energiatyöryhmän aiempaa toimeksiantoa laajennetaan koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä”.

Jätin päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kyse on siitä, että Mikkelin kaupungin taseen alijäämä on kohoamassa vuoden 2022 aikana noin 50 miljoonaan euroon.

Taseen alijäämään vaikuttavat Essoten lisälaskutusten lisäksi esimerkiksi se, että Mikkelin kaupungin omistamat Suur-Savon Sähkön noin 10 900 osaketta (14 prosenttia yhtiöstä) on aikoinaan merkitty kaupungin taseeseen 2,3 miljoonan euron arvoiseksi. Niiden todellinen arvo on tällä hetkellä yhtiöjärjestyksestä riippuen noin 70-150 miljoonaa euroa.

Mikkelin kaupungin tulee kattaa taseen alijäämä vuoden 2023 loppuun mennessä, muuten Mikkeli joutuu kriisikuntaselvittelyyn. Helpoin tapa on energiaomistusten myynti. Tase on varallisuuden ja velan erotus.

Kaupunginhallituksen 22.11. tekemä Etelä-Savon Energian selvitysesitys johtuu osittain siitä, etteivät Suur-Savon Sähkön omistajakunnat halua auttaa Mikkeliä Suur-Savon Sähkön osakejärjestelyissä tai myynnissä, sillä Suur-Savon Sähköllä on vahva tahto ostaa Mikkelin kaupungin kokonaan omistama Etelä-Savon Energia itselleen sekä mahdollisesti nostaa Etelä-Savon Energian asiakkaiden sähkönsiirto- ja kaukolämpöhintoja.

Kaupunginhallituksen esityksen johdosta Suur-Savon Sähkön tavoite meni nyt askeleen eteenpäin.

Kiire ei ole ja jos Mikkeli joutuisi vuoden 2023 jälkeen kriisikuntaselvitykseen, niin selvitysmiehet esittäisivät samoja energiaomistusjärjestelyjä.

Jarno Strengell

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, aluevaaliehdokas (sd.)

Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka