Mielipide: Sote-asiantuntijoita tarvitaan aluevaltuustoon

Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaali-ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään tammikuussa valittava aluevaltuusto.

Siksi on erityisen tärkeää valittujen joukossa olevan eri sektorien asiantuntijoita, arjen ammattilaisia jotka tietävät mitä arki on.

Elämme hyvinvointivaltiossa, moni asia on hyvin mutta kehitettävääkin riittää. Yhdenvertaiset, saavutettavat ja saumattomat sosiaali-ja terveyspalvelut eivät ole itsestäänselvyys.

Asiakaslähtöisyys tulee nostaa tarkastelun kohteeksi, kokonaisvaltainen vastuu hyvistä palvelupoluista tulee olla itsestään selvyys. Asiakkaalle kuuluvat palvelut tulee tarjota, ei saa jäädä tämän omalle vastuulle niiden vaatiminen.

Mielenterveys- ja vammaispalvelut ovat allekirjoittaneen erityisen kiinnostuksen kohteena lastensuojelun erityiskysymykset mukaan lukien.

Oppilashuollon resursseista tulee huolehtia myös, varhaisen puuttumisen tärkeydestä ei puhuta koskaan liikaa.

Taloudellisestikin ajatellen on kannattavaa tehdä yhdessä .

Omaishoitajuudessa ei myöskään ole kaikki kohdallaan, ei vielä riitä omaishoidettavan saavan palvelua, tulee myös huolehtia hoitajien jaksamisesta.

Sote-henkilöstön työhyvinvoinnista tulee huolehtia myös, henkilökunnan täytyy voida hyvin, muuten emme voi odottaa hoidettavien voivan hyvin, ikävä kyllä.

Palkkaharmonisoinneissa vitkastelu ei tunnu hyvältä sekään. Arvostuksen nostolla voimme saada alalle motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä, osallisuuden tunne on tärkeä meille kaikille.

Hyvinvointialueen toiminnassa tulee huomioida ja tunnustaa eri potilasjärjestöjen merkitys ja asiantuntijuus, esimerkiksi vertaistukitoiminnalla on korvaamaton merkitys ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Usein paras apu on vertaisen tuki. Tulee luoda toimivat yhteistyömuodot julkisen ja yksityisen palvelutuotannon ja järjestöjen kanssa, toimintaedellytykset on taattava.

Taloudellisestikin ajatellen on kannattavaa tehdä yhdessä päällekkäisyydet karsien.

Reijo Hämäläinen

aluevaaliehdokas (sd.)

Anttola, Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka