Mielipide | Luonnonsuojelualue on ensisijaisesti luontoa varten

Luonnonsuojelualueen tarkoitus ei ole ”lisätä huimasti siellä liikkumista” kuten Anssi Mehtälä arveli (LS 27.11.) vaan sen perustaminen pohjaa aina alueen luontoarvoihin ja niiden suojeluun ihmistoimintojen melskeeltä.

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti kiihtyvää vauhtia.

Syynä on jo lähes 80 prosentille maapallon maa-alasta levittäytynyt ihmistoiminta erityisesti viljelyn ja viljelymaan raivauksen, metsätalouden ja rakentamisen muodossa.

Suomen luonnon uhanalaisista eliölajeista 36 prosenttia on ensi sijassa metsissä eläviä ja niistä lähes puolelle lehtometsät ovat ensisijainen elinympäristö.

Lehtometsiä tulisi siis saada suojelun piiriin lisää, ei purkaa jo olemassa olevien suojelua kuten Mehtälä ehdottaa.

Luonnolla on itseisarvo ja se on olemassa ilman ihmisten arvostusta ja nautintaakin. Kaikki ei ole vain viihdykettä ja kulutushyödykettä meille.

Luonnonsuojelualueella liikkumista on usein perusteltua pyrkiä ohjaamaan, jotta se täyttää ensisijaisen tarkoituksensa eli turvaa eliöstön elinmahdollisuudet.

Maaston kulumista, kasvillisuuden tuhoutumista ja eläinten häiriintymistä voidaan estää rajoittamalla alueella liikkumista tai ohjaamalla se merkityille reiteille.

Luonnonsuojelualueiden ei tulisi aina edes olla saavutettavissa ja kulutettavissa.

Eri elinympäristöissä elää omanlaisensa, sinne sopeutunut lajisto. Urpolanjoen ja sen rinnelehtojen eliöyhteisöt eivät esiinny Kalevankankaan mäntymetsissä tai kaupungin puistoissa.

On rikkaus, että Mikkelissä löytyy kaupunkialueelta monentyyppistä ja sekä hoidettua että hoitamatonta lähiluontoa. Sijainti asutuksen lähellä ei saa automaattisesti tarkoittaa, että luonto tulee siirtää ”hoidon” piiriin.

Tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat viheralueissa niiden kaunista maisemaa, rauhaa, hiljaisuutta, ”metsäntuntua”, luonnonmukaisuutta ja tilan runsautta.

Kaupunkimetsät on havaittu rakennettuja puistoja elvyttävimmiksi ympäristöiksi. Viime kädessä kokemus luonnon kauneudesta ja viihtyisyydestä on kuitenkin yksilöllinen.

Näiden kokemusten keräämiseen monipuolinen kaupunkiluonto antaa useammalle meistä mahdollisuuden.

Miia Kuisma

Mikkeli

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka