Mielipide | Siirtyykö jätteenkuljetus valtakunnallisille yrityksille?

Talouksien sekajätteen nouto siirtyy kaupungille kolmen vuoden päästä. Kaupunkikehityslautakunta teki 25. tammikuuta päätöksen, jonka mukaan talouksien sekajätteen keräys kilpailutetaan, ja 1.2.2025 alkaen kaupunki järjestää jätteenkuljetuksen koko alueellaan.

Perussuomalaisena olin kaupungin tekemää esitystä vastaan, ja jätin oman esitykseni, jonka mukaan olisi edelleen jatkettu sekajätteen kiinteistökohtaista keräystä taajama-alueilla edelleen siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Hävisin äänestyksessä äänin 2–11.

Nykyinen järjestelmän jatkaminen ei olisi heikentänyt jätteenkeräyksen toimivuutta. Kotitaloudet olisivat voineet edelleen kilpailuttaa oman jätteenkuljetuksensa. Ei voida millään kriteereillä todistaa, että kunnallisen toimijan reagointi esimerkiksi valitusasioissa olisi yksityistä toimijaa nopeampaa ja joustavampaa. Nykyjärjestelmässä kiinteistön haltija voi ottaa yhteyttä suoraan kuljetusyrittäjään. Yritykselle asiakkuussuhde on tärkeä, jolloin asioiden hoitaminen on nopeaa.

Kuntien järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutukset on usein voittanut kansallisesti toimiva iso yritys, eikä urakoita ole paikallisille pk-yrityksille jäänyt.

Tällöin myös yhteisövero karkaa kunnasta ulos. Isoissa yrityksissä kuljetuskalustoa on mahdollista siirtää alueelta toiselle kilpailutusten tulosten mukaan, mutta pk-yrityksillä tämä ei ole mahdollista. Tämän vuoksi pk-yritykset jo lähtökohtaisesti joutuvat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa huonoon asemaan.

Kunnan tehtävänä on elinkeinopolitiikan keinoin edistää kuntansa työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä. Savonlinna on päättänyt jättää sekajätteen kuljettamisen edelleen alueella toimivien yksityisten yritysten hoidettavaksi, ja valinnut yritysystävällisen tulevaisuuden tien. Savonlinnassa halutaan hyödyntää paikallista osaamista.

Myös Mikkelin kaupungin tulisi kantaa alueemme yksityisten yritysten toimintaedellytyksistä huolta. Yritysten menestyminen parantaa kunnan hyvinvointia paremman työllisyyden sekä yhteisöverotulojen kautta.

Pertti Karhunen

kaupunginvaltuutettu (ps.), Mikkeli