Mielipide | Sote-yritystenkin asema muistettava

Yksityisten yritysten sekä järjestötaustaisten toimijoiden mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa pitää turvata. Aluevaltuustojen hyväksyttäväksi tuleva palveluiden ostamisen toimintamalli, ostopalvelustrategia, on ratkaisevan tärkeä. Ostopalvelustrategia tulee käytännössä määrittelemään julkista palvelutuotantoa täydentävän palvelutuotannon toimintamahdollisuudet.

Palveluiden tuottamisen todellista kustannustasoa tulee seurata läpinäkyvästi, jotta julkisen palvelutuotannon sekä yksityisen- ja järjestöpohjaisen palvelutuotannon kustannustasoa on mahdollista vertailla. Asiakkaiden kokeman laadun, työtä tekevän henkilöstön työhyvinvoinnin, sekä yhteiskunnalle sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten näkökulmasta palveluiden oston perusteena tulisi olla pitkälle viety läpinäkyvyys palvelutuotannon kustannuksista, sekä kattava laatumittarointi niin asiakaskokemuksesta kuin työhyvinvoinnista.

Läpinäkyvä kustannusseuranta mahdollistaa palveluseteleiden arvon realistisen määrittämisen. Liian matala palveluseteleiden arvo johtaa siihen, että palveluita tarjoavien toimijoiden taloudellinen liikkumatila jää kapeaksi, ja tämä heijastuu kykyyn palkata henkilöstöä, sekä tärkeää työtä tekevän henkilöstön palkkatasoon. Palveluseteleiden arvon tarkastelu olisi parasta tehdä osana strategista kumppanuutta monitoimijamallissa palveluiden ostajien sekä palvelujen tarjoajien välillä.

Sosiaali- ja terveysalan toimintaa vaarantavaa henkilöstön riittävyyden haastetta pitää pystyä ratkaisemaan tehtävänkuvien sekä vaativuuden arviointia tarkastelemalla. On madallettava kynnystä päästä matalammallakin koulutustasolla alan töihin sellaisiin tärkeisiin tehtäviin, joihin ei kuitenkaan ole perusteita asettaa korkeita koulutuksen vaatimustasoa. Tällä tavoin voidaan suunnata korkeammin koulutettua henkilöstöä niihin tehtäviin, joissa on perusteltua ylläpitää korkeampaa koulutustason vaatimusta. Näin toimimalla on mahdollista parantaa kotimaista työllisyyttä, ja ratkaista henkilöstön riittävyyden haasteita. Nykyisellä toimintamallilla jo tällä hetkellä on henkilöstön riittävyyden ratkaisuna työperäisen maahanmuuton kasvattaminen sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoon välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestely on historiallinen mahdollisuus valjastaa yksityinen yrittäjyys sekä järjestötaustainen palvelutuotanto osaksi palvelutuotannon kokonaisuutta.

Markus Tykkyläinen

Ostopalvelustrategia on ratkaisevan tärkeä.

puheenjohtaja

Esko Pitkänen

asiamies, Mikkelin kauppakamariosasto

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka