Mielipide | Johtamisjärjestelmä kaipaa muutoksia

Mikkeli on valinnut ”saneerauslähtökohdaksi” kaupunginjohtajajärjestelyn kautta etenemisen. Muut päätökset, toimet, haastattelut lehdissä kuitenkin viittaavat, että jatketaan monia vuosia toteutettua taloudellisesti pienten asioiden listailua, joilla ”kuristetaan” ja luodaan mielipahaa asumisen ja elämisen edellytyksiin sekä viestitään koko valtakunnan tasolle negatiivista monimuotoista mielikuvaa.

Ei osata tai uskalleta tarttua isomman kokoluokan ydintehtäviin ja toimenpiteisiin, joilla kaupungin todellista vetovoimaa, saavutettavuutta ja kilpailukykyä, sekä koko kaupunki alueen väestökehitystä ja ilmapiiriä vahvistetaan niin, että kaupungin toimet saadaan, myös ulkopuolelta katsottuna, oikaistuksi uskottavalle ja vakaalle taloudelliselle uralle.

Oman 40-vuotisen työurani aikana keskeisin asiahavainto strategiaosaamisessa on, että yksiselitteisesti määritellään 3–5 ydintoimikokonaisuutta, selkeillä pitkäntähtäimen tavoitteilla ja toimenpiteillä julkikirjoitettuna, jalkautettuna päätöksen teon ja koko toimeliaisuuden avaintehtäviksi.

Jos strategia on vain verbien ja osin adjektiiveilla vahvistettua pitkää asialistausta, sillä ei saada strategista vakaata ohjaavaa merkitystä. Toiminta on impulsiivista ja epämääräistä sekä arkissa kymmenen tuhansien eurojen pikkuasioissa pyöriskelevää altista, etenkin politiikassa, ristiriidoille ja heikoille päätöksille, kun tarpeet on ratkaista lähes sadan miljoonan tason asioita, kuten Mikkelissä.

Toiminta on impulsiivista ja epämääräistä.

Nyt on hetki ensin laatia uusi rakenteellisesti ja sisällöllisesti rakennettu strategia uuden kaupunginjohtajan kanssa ja hakea ne ydinmenestystekijät, joilla ryhdytään rakentamaan Mikkelille uutta taloudellisesti kestävää pohjaa ”irti pikkusaappaista”.

Tämä antaa myös luotettavan tilaisuuden samalla alijäämän käsittelyn lisäksi arvioida omaisuuden myynnin lisätarvetta mahdollisiin yllätysmenoihin, jotka on uskallettava tehdä sekä miettiä edeltäviä päätöksiä, millä keinoin poistetaan Suomen kalleimmin hinnoitellun kaupungin mielikuva valtakunnan tasolla. Se ei poistu ennen kuin päätökset ovat niin isoja ja merkittäviä, että ne ylittävät valtakunnallisen uutiskynnystason useamman kerran.

Ja, vaikuttavimmat kohteet ovat veroäyri ja veroluontoiset maksut.

Ehdotan samalla johtoryhmälle julkista pöytäkirjaan perustuvaa toimintaa kaupunginjohtajan tehostetulla virkavastuulla joko hallintosäännöllä tai ilman kaupunginhallituksen alaisuuteen. Näin voidaan vastuu siirtää strategiavalmisteluista ja isojen projektien lisävalvonta tätä kautta. Kunnallislaki ei määrittele johtoryhmää, muttei myöskään kiellä sen omia organisointeja.

Kymmenien miljoonien budjettikarkaamiset eivät saa enää jatkua ja niille on löydyttävä vastuutahot. Muutenkin virkavastuulähtökohtaa kannattaisi kaupungilla tarkistaa. Toiminnassa ja sen laadussa sekä vaatimustasossa on paljon kokemukseni mukaan parannettavaa.

Leo Laukkanen

Kirjoittaja on mikkeliläinen kauppaneuvos.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka