Mielipide | Puu on uusiutuva luonnonvara

Suomalaisen puun asema uusiutuvana energiana on uhattuna, vaikka uutta kasvaa koko ajan. Etelä-Savossa puuston kasvu on noin yhdeksän miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli Suomessa 28 prosenttia vuonna 2020

Mistä on kyse? EU päivittää parhaillaan uusiutuvan energian kestävyyskriteereitä osana isoa ilmastopakettiaan. EU-parlamentin ympäristövaliokunta linjasi toukokuussa äänestyksen jälkeen, että puuta voidaan polttaa jatkossa uusiutuvana energiana vain muutamin poikkeuksin, joita ovat etupäässä metsäteollisuuden sivuvirrat, kuten mustalipeä, puru ja kuori.

Jos esitys toteutuisi, metsähakkeen käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa ei enää automaattisesti laskettaisi uusiutuvaksi energiaksi. Ympäristövaliokunnan näkemykset vaarantaisivat lämmön saatavuuden uusiutuvista energian lähteistä ja romuttaisivat jäsenvaltioiden mahdollisuudet päästä niille asetettuihin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Ilmastopäästöjä tämä ei vähentäisi eikä parantaisi taloutta tai työllisyyttä. Metsä tuottaa verotuloja valtakunnassa yli 3,5 miljardia euroa vuodessa metsäteollisuus ja metsätalous mukaan lukien.

On syytä muistaa, että bioenergiaksi soveltuvaa biomassaa tulee metsänhoitotöiden seurauksena. Energiapuun kysyntä lisää harvennushakkuita ja metsän kasvua. Näiden toimien ansiosta kasvavaan metsään sitoutuva hiili lisääntyy. Etelä-Savossa metsien antama työ ja toimeentulo on niin tärkeää, ettei puu saa saada vääränlaisia statuksia, joilla menetetään tulevaisuudenkin lisäarvo.

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan suuri linja näyttäytyy ristiriitaisena. EU:n energiahuoltovarmuuden parantaminen näyttääkin toteutuvan jatkossa yhä vahvemmin nojaten kalliisiin fossiilisiin tuontipolttoaineisiin, joiden saatavuudesta kilpailemme maailman markkinoilla muiden kanssa.

Kerrassaan käsittämätön linjaus on lyönyt metsänomistajat täysin ällikällä. Nykyisessä tilanteessa tarvitaan kotimaista uusiutuvaa energiaa ja omavaraisuutta enemmän, ei vähemmän. Venäjän fossiilisesta tuontienergiasta pitäisi pyristellä nopeasti irti ja kodit pitää lämpiminä jatkossakin.

Ympäristövaliokunnan päätös ei ole onneksi parlamentin lopullinen kanta. Parlamentin lopullisesta kannasta äänestetään syksyllä. Metsänomistajien kannattaa seurata oman omaisuutensa kohtaloa koskevaa mielipiteenmuodostusta sekä Euroopan unionissa että kotimaassa. Vahvaa edunvalvontatyötä tarvitaan lähiaikoina metsänomistajille ja koko Suomelle tärkeiden päätösten takaamiseksi.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon viesti päätöksentekijöille on selkeä – puu on uusiutuva luonnonvara.

Kaisa Ralli, Juha-Pekka Hannikainen, Petri Pajunen

Kirjoittajista Ralli on Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon hallituksen puheenjohtaja, Hannikainen MTK metsäjohtokunnan 2. puheenjohtaja ja Pajunen Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon johtaja.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka