Mielipide | Koulutuksella luodaan tulevaisuuden elinvoimaa

Juuri lausunnolla ollut hallituksen esitys toisen asteen koulutukseen liittyen sisältää puutteita. Esitys on tietopohjan ja vaikutusarvioiden osalta heikosti valmisteltu.

Toisen asteen koulutuksella on keskeinen rooli työvoiman saatavuuden turvaamisessa. Toisen asteen koulutuksen suorittaneista merkittävä osa siirtyy myös yrittäjiksi.

Työvoiman ja yritystoiminnan turvaaminen Etelä-Savossa ja koko Itä- ja Kaakkois-Suomessa on koko Suomen etu. Koulutuspolitiikka, kuten mikään muukaan politiikan ala ei saa olla kasvukeskuksia suosivan keskittämispolitiikan väline, kuten tällä hetkellä yleinen suuntaus on.

Ammattiopisto Samiedu ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedu toimivat monialaisesti. Etelä-Savossa oppivelvollisten määrä on laskeva, mutta jatkuvan oppimisen opiskelijoiden määrä kasvaa. Työelämän muutokset edellyttävät uutta aikuisiän osaamista sekä tarvetta kouluttautua uusiin ammatteihin.

Maa- ja metsätalous on toimiala, jolta vaaditaan jatkuvasti korkeampaa teknologiaa ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Ilman niitä ei alalle tule riittävästi osaavia tekijöitä. Sama koskee myös muun muassa maanrakennusalaa ja raskaan kaluston kuljettajien koulutusta.

Etelä-Savo on muuttotappiosta kärsivä maakunta. Keino pysäyttää tämä kehitys on tarjota nuorille laadukkaita koulutusmahdollisuuksia omassa maakunnassamme. Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta päätettäessä on huomioitava alueiden ja oppilaitosten väliset erot. Tässä on mitä suurimmassa määrin kyse Itä- ja Kaakkois-Suomen maakuntien elinvoimaisuudesta.

Uudistuksen kokoluokka ja vaikutusarvioiden puutteellisuus huomioiden se tulee siirtää kokonaisvaltaiseen valmisteluun seuraavalle hallituskaudelle. Itä- ja Kaakkois-Suomi eivät saa joutua huonon uudistuksen maksajiksi.

Vesa Kallio

Kirjoittaja on MTK-Etelä-Savon toiminnanjohtaja ja keskustan eduskuntavaaliehdokas.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka