Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Porrasmallilla työpaikkoja

Suomessa yrittäjyyden edistämisen päämallit ovat sijoitus- tai velkavetoinen start up-kasvuyritysmalli ja niin sanottu kuolemanlaaksoista selviämisen malli.

Kolmanneksi yrityksen kehittämisen tieksi on kehitetty yritysten kannattavan kasvun porrasmalli, jolla liiallinen velkavetoisuus ja kuolemanlaaksot vältetään. Porrasmallin kullakin portaalla on kriittiset kasvutekijät, jotka on laitettava kuntoon, jotta kasvu käynnistyisi ja jatkuisi. Porrasmallin soveltaminen tuottaa alusta asti kestäviä työpaikkoja ja verotuloja. Tämä ei ole lainkaan huono asia kansantaloudellisesti.

Pk-yritysvaiheen kasvun vaiheet on jaettu mallissa viiteen osaan. Mallin mukaan alkuportailla tärkeitä ovat yrittäjän persoona, myynti ja perustiimin rakentamiskyky. Melko pian johtaminen muodostuu pullonkaulaksi ja kasvun esteeksi voi nousta myös yrittäjä itse.

Esimerkiksi johtoryhmän perustaminen ja vastuun delegoiminen tulee välttämättömäksi kasvun edistämisessä jo noin 20 henkilön kokoluokan yrityksessä. Kyse on myös organisaation kyvykkyydestä yhdessä omaksua ja toimeenpanna kunkin vaiheen kriittiset kasvutekijät. Keskimäärin eri portailla erittäin tärkeitä kriittisiä kasvutekijöitä ovat myynti ja johtaminen, asiakashankinta sekä strategian luonti ja strategisten tavoitteiden asettaminen. Ilman näitä kriittisten tekijöiden hallintaa kasvu ei käynnisty ja yritystä uhkaa ylivelkaantuminen ja konkurssi.

Porrasmalli on kehitetty, koska julkinen tuki Suomessa painottaa vähemmistössä olevia yli 50 henkilön kokoluokan yrityksiä, korostaa teknologia-, rahoitus- ja pääomalähtöisyyttä sekä varhaista kansainvälisyyttä. Suomessa yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä on määrällisesti vain noin yksi prosentti. Tämä on iso kansantaloudellinen ongelma ja estää vaurauden syntymistä ja kasvua Suomessa. Tosin ne työllistävät hiukan yli puolet yritysten työvoimasta.

Alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä on noin 90 prosenttia, kun mukaan lasketaan myös maa- ja metsätalouden yritykset. Oikein suunnatut kasvutoimenpiteet loisivat tästä 90 prosentin yritysjoukosta useita uusia työllistäviä kasvuyrityksiä, jos niin haluttaisiin päättäjien toimesta

Vallitsevissa malleissa useamman vuoden tuotekehittelyvaihe ja toiminnan tappiollisuus hyväksytään luonnollisena yrittäjyyteen kuuluvana asiantilana jopa opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyden korkeakouluopetusta ohjaavan erään keskeisen asiakirjan mukaan.

Asiakkaita ja myyntiä tärkeämpinä rahoituskanavina pidetään rahoituskierroksia ja julkista tukea. Huomiota on kiinnitetty liian vähän yritystoiminnan varhaisvaiheisiin ja kasvun pullonkaulojen tunnistamiseen yritysten sisältä päin. Kannattavan kasvun kriittisiin tekijöihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, eikä kriittisiä kasvun esteitä pyritä poistamaan ennakolta.

Ottamalla kannattavan kasvun mallin soveltaminen lähtökohdaksi, voidaan yritystoiminnan alusta asti tuottaa tulovirtaa nykyisten yritysten ja yhteiskunnan velkaantumista lisäävien yritystoiminnan edistämisen mallien toteuttamisen sijaan.

Mallin tehokkaammalla levittämisellä ja soveltamisella voidaan luoda kymmeniä tuhansia pysyviä ja kestävästi verotuloja tuottavia työpaikkoja Suomessa jopa yhden hallituskauden aikana.

Yrjö Myllylä, Jari Kaivo-oja

Kirjoittajista Myllylä on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen senior-asiantuntija ja Kaivo-oja tutkimusjohtaja.