Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Valmistavan teollisuuden digitaalinen innovaatiokeskittymä

Euroopan komissio valitsi Robocoastin Euroopan digitaaliseksi innovaatiokeskittymäksi (European Digital Innovation Hub, EDIH), jonka tehtävänä on lisätä valmistavan teollisuuden kilpailukykyä edistämällä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa teollisuudessa tarjoamalla yrityksille palveluita osaamisen kehittämiseen, testaamiseen, verkostoitumiseen ja rahoituksen hankintaan.

Robocoast EDIH:ä koordinoi Prizztech Oy, jonka kumppaneina toimivat 15 suomalaista korkeakoulua ja kuusi kansallista asiantuntijaorganisaatiota. Suomessa on noin 23 000 teollisuusyritystä. Digitalisaatio edistää teollisuusyritysten liiketoiminnan tuottavuutta, vastuullisuutta, turvallisuutta sekä johtamiskäytäntöjä, että mahdollistaa paremman innovointikyvykkyyden ja kasvun. Toiminnan uudistaminen ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen on eurooppalaisille teollisuusyrityksille kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta välttämätöntä.

Robocoast EDIH:n lisäksi ensi syksynä Suomessa toimintansa käynnistää myös kolme muuta EDIH-organisaatiota, joista yritykset voivat pyytää halutessaan tukea kaiken tasoisiin digitalisaation liittyviin haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Health Hub on Turun Science Parkin vetämä EDIH, joka keskittyy digitaalisten ratkaisujen edistämiseen ensisijaisesti terveysalan organisaatioissa. FAIR (Finnish AI Region) on Helsingin kaupungin koordinoima EDIH, jonka fokuksena on digitaalisten palveluiden ja älykaupunkiteeman kehittäminen. Location Innovation Hubia (LIH) vetää Maanmittauslaitos ja se on keskittynyt paikkatiedon hyödyntämiseen eri toimialoilla. Suomen neljä EDIH-organisaatiota tulevat toimimaan innovaatioekosysteemeinä, digitaalisten investointien edistäjinä ja yritysten kasvua vauhdittavina vetureina.

Robocoast tarjoaa palveluita lähellä asiakasta yhdeksässä maakunnassa ja on maantieteellisesti Suomen laajin EDIH. Robocoastin asiantuntijat ottavat yrityksiin aktiivisesti yhteyttä ja auttavat yrityksiä sellaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa, jotka yhdessä yrityksen kanssa nähdään tukevan liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä. Keskeinen osa Robocoastin asiantuntijoiden työtä on välittää korkeakoulujen osaamista, testiympäristöjä ja TKI-resursseja yrityksille. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä uusia ratkaisuja voivat tarjota yrityskumppanit Robocoast EDIH:n yritysverkostosta, Euroopan digitaalisesta innovaatiokumppaniverkostosta tai muista EU-verkostoista. Robocoast EDIH:n kautta on tarjolla yli 30 testaus- ja laboratorioympäristöä yrityksille, joissa yritykset pääsevät yhdessä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa testaamaan uusia teknologioita ja kehittämään digitaalisia ratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Tämän päivän globaalit markkinat ja nopeasti muuttuva kilpailutilanne ovat aiheuttaneet sen, että yritysten on vaikeampi menestyä yksin ja siksi tarvitaan useiden erilaisten toimijoiden yhteistä ongelmanratkaisutaitoa. Tämä on yksi syy, miksi yritysten kannattaa kuulua EDIH-innovaatioekosysteemeihin.

Ekosysteemit ovat tärkeitä kaiken kokoisille yrityksille. Osaamista ja resursseja yhdistelemällä ekosysteemissä syntyy uusia ideoita, teknologioita ja ratkaisuja. Ne tuottavat lisäarvoa, mikä vahvistaa yhteistä tarjoamaa ja jokaisen yksittäisen yrityksen tuottavuutta. Nykyisten arvoketjujen pirstaloituessa on yhä tärkeämpää ymmärtää moniulotteisia ja rinnakkaisia verkostoja ja ekosysteemejä. Siksi on tärkeää ymmärtää arvoketjujen, verkostojen ja ekosysteemien ominaisuuksia toisiaan täydentävinä yhteistyömalleina. Robocoast EDIH:n tarjoama palvelupolku voidaan nähdä arvoketjuna sekä verkostona tai jopa toimitusketjuna, jossa korkeakoulut, verkostot ja teknologiayritykset tuottavat palveluita valmistavan teollisuuden yrityksille. Robocoast tarjoaa teollisuusyrityksille monialaista osaamista, verkostoitumismahdollisuuksia, testaukseen soveltuvia TKI-ympäristöjä ja laboratorioita yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja teknologiayritysten kanssa. Saavutetaan digiloikka Robocoastin ja valmistavan teollisuuden kanssa yhteistyössä.

Pirita Ihamäki, Mikko Puputti

Kirjoittajista Ihamäki on Robocoastin liiketoimintapäällikkö ja Puputti johtaja.