Itä-Suomen aluehallintovirasto huomautti Essotea liian pitkiksi venyneistä ajoista asiakasmuistutusten käsittelyssä

Muistutus pitäisi käsitellä ja asiakkaalle vastata noin kuukauden kuluessa. Avin mukaan Essote ei ole pystynyt pitämään kohtuulliseksi katsotuista ajoista kiinni.

Kirsti Vuorela

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt antaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hallitukselle huomautuksen, koska se ei ole huolehtinut asiakasmuistutusten lainmukaisesta käsittelystä.

Terveyden- ja sairaanhoitoon tyytymättömällä potilaalla on potilaslakiin perustuva oikeus tehdä asiasta muistutus. Sosiaalihuollon asiakkailla on vastaava oikeus asiakaslain perusteella.

Muistutus on käsiteltävä asianmukaisesti, ja siihen on vastattava kohtuullisessa ajassa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä on ollut vaikeuksia vastata muistutuksiin kohtuulliseksi katsotussa ajassa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on kiinnittänyt asiaan huomiota jo vuonna 2018, jolloin Avi antoi Essotelle hallinnollista ohjausta. Tilanne korjaantui vain osin ja valvontaa jatkettiin.

Essoten antaman selvityksen mukaan elokuun 2019 ja heinäkuun 2020 välisenä aikana terveydenhuollossa 24 muistutuksen ja sosiaalihuollossa 12 muistutuksen käsittelyaika ylitti kaksi kuukautta. Pisimmät käsittelyajat ylittivät puoli vuotta.

Eri viranomaisten tulkinta kohtuullisesta on noin kuukausi. Valviran ohjeistuksen mukaan muistutukseen pitäisi vastata 1–4 viikon kuluessa. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanta on, että kohtuullinen aika on pääsääntöisesti noin kuukausi, erittäin hankalien asioiden kohdalla 1–2 kuukautta.

Avin vaatimus Essotelle on, että muistutuksiin vastaaminen saatetaan viivytyksettä lain ja valtakunnallisen ohjeistuksen edellyttämälle tasolle. Asian seurantaa jatketaan.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka