Viitostien Huruksen ja Hietasen välisen tieosuuden parantaminen alkaa – Parannettava pätkä saa keskikaiteellisen ohitustieosuuden ja eritasoliittymän

Rakentamistöiden on tarkoitus tapahtua vuosina 2022–23.

Keskikaidetta jatketaan Monikkalan risteyssillalta tässä näkyvän Hietasentien risteykseen saakka. Vesa Vuorela

Saana Huhtala

Mikkelin etelänpuoleinen osa Viitostietä Huruksen ja Hietasen välillä parannetaan Väyläviraston uudessa hankkeessa, Väylävirasto tiedottaa. Hankkeen työt alkoivat huhtikuussa maastomittauksilla ja ilmalaserkeilauksella, joilla kerätään lähtötietoja rakennussuunnitelman laatimista varten.

Suunnittelu alkaa toukokuussa. Tavoitteena on, että rakentaminen tapahtuu vuosina 2022–2023.

– Varsinaiseen rakennusvaiheeseen on vielä matkaa, mutta tien käyttäjät ovat saattaneet nähdä maastomittauksissa käytettyä kalustoa jo huhtikuussa. Pohjatutkimukset pyritään aloittamaan kevään tai alkukesän aikana. Näin saatavat näytteet ja tulokset kertovat suunnittelijoille muun muassa maaperän ominaisuuksista, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marja Wuori Väylävirastosta tiedotteessa.

Hankkeen rakennussuunnittelijaksi on kilpailutuksessa valittu A-Insinöörit Civil Oy.

Ohitustieosuus takaa satasen nopeuden talvellakin

Vuonna 2021 tehtävät työt pohjustavat tulevaa rakentamista, jonka merkittävin anti on keskikaiteen jatkaminen Monikkalan risteyssillalta maantien 4201 risteykseen. Uusi keskikaiteellinen ohitustieosuus tulee olemaan pituudeltaan noin seitsemän kilometriä.

Jatkuva keskikaide estää tehokkaasti vastakkaisiin suuntiin kulkevien ajoneuvojen törmäämisen toisiinsa, joten sen ansiosta ajonopeus voidaan pitää talvellakin turvallisesti 100 kilometrissä tunnissa. Tietä hieman levennetään keskikaidetta varten.

Hankkeessa rakennetaan myös yksi uusi eritasoliittymä ja sen kohdalle uusi risteyssilta, jotta liittyminen valtatielle ja siltä pois sujuu turvallisemmin. Lisäksi yksi nykyinen silta korvataan uudella, ja kahta nykyistä siltaa kohennetaan lisäämällä keskikaide.

Tien varteen rakennetaan jonkin verran uusia meluvalleja ja -kaiteita. Jatkossa jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on käytössään turvallisempia reittejä valtatien rinnakkaisilla väylillä. Paikoin ohitusteitä pidennetään ja uusia yksityisteitä rakennetaan.

Nykytilanteessa tieosuudella tapahtuu verrattain paljon onnettomuuksia. Henkilövahinkojen osuus on suurempi kuin pääteillä keskimäärin. Hanke tuo parannusta etenkin tien turvallisuustilanteeseen. Hankkeen kustannusarvio on seitsemän miljoonaa euroa.

Lue lisää: Viitostie Hurus–Hietanen remontoidaan budjettirahalla – Tieosuudelle tulee keskikaiteet ja satasen nopeus myös talvisin

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka