Etelä-Savon työttömien määrä kasvoi noin 200:lla kesäkuussa – vähentyneet lomautukset ovat laskeneet työttömyyttä viime vuoteen verrattuna

Pitkäaikaistyöttömien määrä maakunnassa on kasvanut, vaikka muuten työttömyys on vähentynyt vuodentakaisesta.

Työllisyyspalveluita tuottavat TE-toimiston lisäksi kunnat. Mikkelin seudulta työllisyyspalvelujen kuntakokeilussa ovat mukana Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala ja Pertunmaa. Mari Koukkula

Aleksi Mäkelä

Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Etelä-Savossa noin 200 henkilöllä viime touko- ja kesäkuun taitteessa. Kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa yhteensä 6 148.

Merkittävin syy työttömien määrän nousuun on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) mukaan koulujen lukukauden päättyminen. Se toi työttömäksi maakunnassa noin sata opettajaa, muuta koulujen henkilökuntaa ja lukioista sekä ammattikouluista valmistuneita.

Työttömiä viime kesää vähemmän, mutta pitkäaikaisia enemmän

Työttömien määrä kesäkuun lopussa oli toukokuusta tapahtuneesta lievästä kasvusta huolimatta 2 200 työttömän työnhakijan verran pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan.

Suurin syy trendiin on ely-keskuksen mukaan lomautusten väheneminen. Kesäkuun lopussa lomautettuja oli Etelä-Savossa 411 henkilöä, joka on 78 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Kokonaan työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa lähes 800 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan työttömänä olleiden määrä Etelä-Savossa sen sijaan on kasvanut selvästi vuodentakaiseen verrattuna. Kesäkuun lopussa heitä oli 2 070, mikä on lähes 500 pitkäaikaistyötöntä enemmän kuin vuosi sitten.

Suurin osa maakunnan alle 30-vuotiaista työttömistä kuntakokeilussa

Maaliskuussa alkoi kokeilu, jossa työllisyyspalveluita tuottavat TE-toimiston lisäksi kunnat. Mikkelin seudun kuntakokeilussa mukana ovat Mikkelin lisäksi Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Pertunmaa. Myös Savonlinna on Etelä-Savosta mukana kuntakokeilussa, joka jatkuu vuoden 2023 kesäkuun loppuun asti.

Kuntakokeilut pyrkivät edistämään nykyistä tehokkaammin työttömien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä luomaan uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilussa muun muassa kehitetään palveluja, joilla asiakkaan tilannetta ja palveluntarvetta voidaan huomioida yksilöllisesti.

Kuntakokeilun asiakkaita ovat kokeilussa mukana olevien kuntien TE-palvelujen asiakkaat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansallisuus muu kuin Suomi ja jotka ovat alle 30-vuotiaita.

Mikkelin seudun kuntakokeilun asiakkaina on 2 242 henkilöä eli 37 prosenttiyksikköä koko maakunnan työttömistä.

Alle 30-vuotiaista Etelä-Savon työttömistä 84 prosenttiyksikköä asioi kuntakokeilun tuottamissa työllisyyspalveluissa. Mikkelin seudun kuntakokeilussa oli 763, Savonlinnan kuntakokeilussa 358 ja TE-toimistossa 210 alle 30-vuotiasta työtöntä.

Työttömien kunnittainen osuus työvoimasta Etelä-Savossa

Suurimmasta pienimpään

Hirvensalmi: 14,1 %

Sulkava: 13,5 %

Savonlinna: 12,6 %

Mikkeli ja Kangasniemi: 10,8 %

Pertunmaa: 10,7 %

Enonkoski: 10,3 %

Rantasalmi: 9,9 %

Mäntyharju: 9,7 %

Pieksämäki: 9,2 %

Puumala: 7,8 %

Juva: 6,8 %

Lähteet: Etelä-Savon TE-toimisto, Etelä-Savon ely-keskus

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka