Itä-Suomen yritysten tilanne on kirkastunut kesällä – Tuotanto ja myynti ovat suhdanteiden suurimmat nostajat

EK:n suhdannebarometrin mukaan yleisin ongelma yritysten kasvulle Itä-Suomessa on pätevän työvoiman löytäminen.

Elinkeinoelämän keskusliiton Itä-Suomen alueen yritykset kokevat tilanteensa ja tulevaisuutensa näkymät paremmiksi kuin ne olivat huhtikuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Aleksi Mäkelä

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) heinäkuun suhdannebarometrin mukaan Itä-Suomen yritysten tilanne on kohentunut, kun tuoreita vastauksia verrataan huhtikuun suhdannebarometrin vastaaviin.

EK:n alueiden suhdannetilannetta arvotetaan barometrissa saldoluvulla, joka tällä hetkellä on Itä-Suomelle 15. Etelä-Savo kuuluu barometrissa Itä-Suomen alueeseen. Huhtikuun tiedustelu antoi tulokseksi pakkaslukeman, -12.

Tulevaisuudennäkymiä arvioiva saldoluku on puolestaan Itä-Suomessa nyt 13 eli 11 sijaa parempi kuin huhtikuussa.

Tiedusteluun vastanneista Itä-Suomen yrityksistä 69 prosenttia uskoi tilanteensa pysyvän ennallaan, 22 prosenttia odotti liiketoimintansa tilan paranevan ja loput 9 prosenttia ennakoi tilanteensa heikkenevän.

Vastausten perusteella yritysten suhdannetilannetta ja -näkymiä ovat nostaneet loppukevään ja kesän aikana erityisesti tuotannon ja myynnin alat. Yritykset ennakoivat kasvun jatkuvan edelleen myös syyskuukausina.

Huhti–kesäkuun aikana kolmasosa vastanneista yrityksistä oli palkannut lisää työvoimaa. Lähikuukausina lisää henkilökuntaa palkkaavia yrityksiä on yli kaksi kertaa enemmän kuin niitä, jotka aikovat vähentää henkilöstöään.

Noin kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoitti, että niiden henkilöstömäärä tulee pysymään lähikuukaudet entisellään.

Työvoiman puute suurin este

Itä-Suomen yritykset nimesivät ammattitaitoisen työvoiman puutteen merkittävimmäksi suhdannetilanteensa kohenemista rajoittavaksi tekijäksi. Vastanneista yrityksistä lähes puolet, 47 prosenttia, nimesi sen yleisimmäksi kapeikkotekijäksi.

Huhtikuussa vain noin kolmannes vastaajista koki työvoiman puutteen ongelmaksi.

Myös valtakunnallisesti osaavan työvoiman löytäminen oli merkittävin hidaste yritysten suhdanteiden parantamisessa. Itä-Suomen alueella se todettiin kuitenkin yksimielisimmin suurimmaksi kapeikkotekijäksi.

Työvoiman löytämisen jälkeen yleisimmät kasvun hidasteet Itä-Suomen yrityksillä ovat nyt kysynnän ja raaka-aineiden saatavuuden heikkous.

EK:n suhdannebarometrissa ovat mukana alueiden teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Itä-Suomesta heinäkuun suhdannebarometriin osallistui 101 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 19 406 henkilöä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka