Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto palautti aloitteen Lähemäen erillismessuista takaisin valmisteluun

Asiasta keskusteltiin vilkkaasti kirkkoneuvoston kokouksessa, mutta päätöksiä ei tehty.

Lähemäen seurakuntatalolla on aiemmin järjestetty muun muassa Yhteisen leivän jaamme -messuja, joihin naispappeja ei ole hyväksytty. Taru Hokkanen

Kirsti Vuorela

Aloite niin kutsuttujen Lähismessujen järjestämisestä Lähemäen seurakuntatalolla Mikkelissä käsiteltiin Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kokouksessa tiistaina illalla.

Esityslistan mukaan lupaa erillismessujen järjestämiseen ei olisi myönnetty. Asia viritti runsaan keskustelun kokouksessa, mutta kirkkoneuvosto ei tehnyt siitä päätöstä. Sen sijaan aloitteen käsittely päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun. Kirkkoherra Arja Huuskonen kertoo palautuspäätöksen olleen yksimielinen, eikä äänestystä vaadittu.

– Asia tulee uuteen käsittelyyn kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa, joka pidetään syyskuun 21. päivänä, Huuskonen sanoo.

Jos asiasta päätetään tehdä ratkaisu kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa, mutta sopua ei löydy, siirtyy aloite tuomiokapitulin päätettäväksi.

Aloitteessa viitataan Lähemäen seurakuntatalolla aiemmin järjestettyihin messuihin, joille halutaan jatkumo. Yhteisen leivän jaamme -nimiset erillisjumalanpalvelukset nousivat julkisuuteen vuonna 2019, koska niiden toimittajiksi hyväksyttiin vain miespappeja. Seurakunta kielsi käytännön.

Aloitteen mukaan uusia Lähismessuja toimittaisivat virassa olevien pappien sijaan vapaaehtoiset, eläkkeellä olevat papit. Käytännössä vetovastuun kantaisivat teologian tohtorit Risto T. Nieminen ja Esko Siljanen yhdessä maallikkotyöryhmän kanssa. Nieminen on toiminut muun muassa Mikkelin maaseurakunnan kirkkoherrana ja Siljanen Kansanlähetyksen tehtävissä.

Aloitteen on allekirjoittanut 241 tuomiokirkkoseurakunnan jäsentä.

Uutista on täydennetty kirkkoherra Huuskoselta saaduilla tiedoilla kello 11.30 ja lisätty tuomiokapituliin viittaava lause kello 12.

Palvelut

Ruokapaikka