Tiedätkö, mikä on letto? – Näitä uhanlaisille lajeille tärkeitä luontoalueita on paikannettu muun muassa Ristiinan ja Anttolan seuduilta

Maakunnasta löydetyt letot ovat pääosin pieniä ja sijaitsevat lähteisissä maaston painanteissa tai rantaluhtien yhteydessä.

Etelä-Savon ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Pirita Oksanen on inventoinut Etelä-Savon arvokkaita lettosoita kuluneen kesän aikana. Pirita Oksanen

Kirsti Vuorela

Etelä-Savon karusta maaperästä on saatu paikannettua kolmisenkymmentä lettosuota Etelä-Savon ely-keskuksen toteuttamassa inventoinnissa.

Kesän aikana maakunnassa on käyty läpi noin 90 potentiaalista lettosuota. Niistä kolmannes on varmistunut letoksi, lettorämeeksi tai lettokorveksi. Osa soista on luonnontilassa, osa ojitettuna ja osin muuntuneena.

Maakunnasta löydetyt letot ovat pääosin pieniä ja sijaitsevat lähteisissä maaston painanteissa tai rantaluhtien yhteydessä.

– Lettosoita löytyy Mikkelin alueelta esimerkiksi valtatie 13:n varrelta, Ristiinan eteläpuolelta. Samoin Anttolan suunnalta löytyy lettosuota, kertoo luonnonsuojeluasiantuntija Pirita Oksanen Etelä-Savon ely-keskuksesta.

Letot ovat suotyypeistä rehevimpiä ja harvinaisimpia. Lähes puolet uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti letoilla. Niiden turvaaminen on siksi tärkeää.

– Lettosuon tunnistaa siitä, että siellä kasvaa vaativia kasveja, kuten järviruokoa, katajaa ja rätvänää, Oksanen opastaa.

Lettosuon tunnistaa siitä, että siellä kasvaa vaativia kasveja.

Pirita Oksanen

Vähäsoinen maakunta

Etelä-Savo on maakunnistamme vähäsoisimpia, pinta-alasta vain noin viidennes on turvemaata. Lisäksi maakunnan soista 80 prosenttia on ojitettu, ja lettojen tila on selvästi heikentynyt.

Suojelualueilla sijaitsevista letoista on olemassa hyvät tiedot, mutta tiedot suojelualueiden ulkopuolelle jäävien soiden määristä ja nykytilasta ovat olleet riittämättömät.

Inventoinnin tavoitteena on lisätä tietoa suojelualueiden ulkopuolisten lettojen esiintymien määrästä ja nykytilasta. Etelä-Savon maastoinventoinnit ovat loppusuoralla.

Inventoituja lettoja voitaisiin turvata Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa, joko vapaaehtoisen suojelun keinoin tai luonnonhoito- tai ennallistamistoimenpiteillä.

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka