Avi tiukensi aiempia rajoituksiaan: Sisätiloihin 20 henkilön kokoontumisrajoitus maanantaista alkaen

Uudet rajoitukset ovat voimassa koko Itä-Suomen avin alueella ystävänpäivään eli helmikuun 14. päivään asti.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli 20 henkilön tilaisuudet sisätiloissa. Kielto tulee voimaan ensi maanantaina eli 17. tammikuuta. Rajoitukset koskevat koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta. Ne ovat voimassa 14. helmikuuta saakka.

Avi teki perjantaina päätöksen jatkaa vuodenvaihteessa annettua määräystä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevista kokoontumisrajoituksista. Ulkotilojen osalta rajoitus pysyi ennallaan, mutta sisätiloissa tapahtuvien tilaisuuksien osalta osallistujarajaa tiukennettiin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla voi maanantaista alkaen järjestää sisätiloissa enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty.

– Rajoitus astuu voimaan maanantaina, jotta toimijoille jäisi enemmän aikaa ottaa muuttunut rajoitus huomioon toiminnassaan, avi kertoo tiedotteessaan.

Ulkotiloissa henkilömäärä on edelleen rajoitettu 50 henkilöön. Ulkonakin järjestettävissä tilaisuuksissa tulee pitää huoli siitä, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Yli 50 henkilön tilaisuudet on kielletty.

Nyt tehdyssä päätöksessä avi tarkoittaa lähikontaktilla ihmisten oleskelua samassa alueellisesti tai toiminnallisesti rajatussa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

– Koronaviruksen omikron-variantin on sairaanhoitopiirien arvioiden perusteella todettu leviävän myös ulkotiloissa, ja suurissa tilaisuuksissa on riski tartuntojen laajalle leviämiselle. Aluehallintoviraston arvion mukaan ulkotiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin on riittävää, mutta myös välttämätöntä asettaa 50 henkilön osallistujamäärärajoitus.

– Rajoittamistoimenpiteillä pyritään estämään ja hidastamaan covid-19-viruksen leviämistä, ja sitä kautta saamaan aikaa rokotekattavuuden nostamiselle sekä turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä epidemiakäyrää madaltamalla, kertoo aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Yleisötilaisuuksia koskevien osallistujarajoitusten lisäksi Itä-Suomen avin alueella on voimassa myös määräys yleisölle avoinna olevien tilojen terveysturvallisesta käytöstä.

Avi päätti keskiviikkona, että joukkue- ja ryhmäliikuntaan sekä kontaktilajien harrastamiseen käytettävien sisäliikuntatilojen sekä huvi- ja virkistystoimintaan käytettävien tanssipaikkojen sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilojen sulkua jatketaan 27. tammikuuta asti. Määräys ei kuitenkaan koske kuntosaleja, yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja, kun niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi myös käyttää lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan tai aikuisten ammattiurheiluun.

Avin rajoitukset Etelä-Savossa

Voimassa olevat päätökset 17.1.2022 alkaen

1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Muut ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Määräys on voimassa 15.1.–14.2.2022.

Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty. Määräys on voimassa 17.1.–14.2.2022.

2. Tilojen terveysturvallinen käyttö

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys on voimassa 26.1.2022 saakka.

3. Tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkeminen

Liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat on määrätty suljettavaksi.

Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja silloin, kun niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus.

Määräys on voimassa 27.1.2022 saakka.

4. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka