Essote vältti 200 000 euron uhkasakon – Lastensuojelun puutteita korjattiin

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote vältti 200 000 euron uhkasakon, koska se ryhtyi toimiin lastensuojelun puutteiden korjaamiseksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto oli havainnut Essoten lastensuojelun järjestämisessä ja toteuttamisessa asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Puutteet tulivat avin tietoon Essoten lastensuojelun työntekijöiden ilmoituksista.

Lastensuojelua koskevissa epäkohtailmoituksissa tuotiin esiin huolta asiakasturvallisuuden vaarantumisesta erityisesti Mikkelin lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijöiden liiallisen työ- ja asiakasmäärän vuoksi.

Myöskään asiakassuunnitelmia ei ilmoitusten mukaan oltu säännönmukaisesti laadittu ja työn dokumentoinnissa oli puutteita, joiden nähtiin johtuvan liiallisesta asiakasmäärästä ja vaarantavan asiakkaan ja työntekijöiden oikeusturvaa. Myös asiakastapaamiset, erityisesti lasten tapaamiset, olivat suuren työmäärän vuoksi jääneet toteutumatta. Tilanteen vuoksi myös lähiesimiesten työaika ohjautui enenevässä määrin asiakastyöhön, joka vaikeutti esimiehen tuen saamista vaativaan asiantuntijatyöhön.

Avi harkitsi määräyksen sekä 200 000 euron uhkasakon antamista Essotelle, jotta se ryhtyisi toimiin sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien saattamiseksi lainmukaiselle tasolle.

Määräys kuitenkin lieveni huomautukseksi, koska Essote ryhtyi toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi muun muassa palkkaamalla lisää henkilöstöä sekä järjestämällä henkilöstölle koulutusta.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka